Phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp


Phá sản Doanh nghiệp:

Phá sản của một doanh nghiệp xảy ra khi doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán nợ theo các điều kiện quy định và bị Tòa án tuyên bố là phá sản. Điều này thường xảy ra khi doanh nghiệp không thể thanh toán các khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Phá sản là một thủ tục tư pháp, và quá trình này được quản lý và điều chỉnh bởi Tòa án.

Giải thể Doanh nghiệp:

Trái ngược với phá sản, giải thể doanh nghiệp xảy ra khi doanh nghiệp quyết định chấm dứt sự tồn tại của mình theo ý chí hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nguyên nhân có thể là kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ, không đủ số lượng thành viên quy định, hoặc theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp. Giải thể thường là một thủ tục hành chính, không yêu cầu can thiệp từ Tòa án.
 
pha-san-doanh-nghiep-va-giai-the-doanh-nghiep


Phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp là hai thủ tục quan trọng được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp với những điểm giống nhau và khác nhau đáng chú ý:

Điểm giống nhau:

    Chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp: Cả phá sản và giải thể đều dẫn đến việc kết thúc hoạt động của doanh nghiệp.
    Thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cả hai thủ tục đều đòi hỏi việc thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
    Thực hiện nghĩa vụ tài sản: Cả hai đều yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tài sản trong quá trình phá sản hoặc giải thể.

Điểm khác nhau:

    Về khái niệm: Phá sản là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án tuyên bố phá sản. Trong khi đó, giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền.
    Về điều kiện: Phá sản đòi hỏi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và phải có quyết định tuyên bố phá sản từ Tòa án. Trái lại, giải thể xảy ra khi kết thúc thời hạn hoạt động theo Điều lệ, theo quyết định của người có quyền nộp đơn hoặc khi công ty không đủ số lượng thành viên.
    Về đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu: Người có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản thường bao gồm chủ doanh nghiệp, cổ đông chiếm tỷ lệ cổ phần nhất định, và người lao động. Trong khi đó, quyền nộp đơn yêu cầu giải thể thường thuộc về chủ doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý tương ứng.
    Về loại thủ tục: Phá sản thường là thủ tục tư pháp do Tòa án quyết định, trong khi giải thể thường là thủ tục hành chính do người có thẩm quyền trong doanh nghiệp tiến hành làm việc với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
    Về thứ tự thanh toán tài sản: Trong phá sản, thứ tự thanh toán tài sản được quy định cụ thể hơn, ưu tiên thanh toán các khoản nợ cụ thể trước khi phần còn lại được chia cho các bên liên quan. Trong giải thể, sau khi thanh toán các khoản nợ và chi phí, phần còn lại sẽ được chia theo tỷ lệ sở hữu vốn góp.
    Về hậu quả pháp lý: Doanh nghiệp bị phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp bị giải thể thì sẽ bị xóa tên và chấm dứt sự tồn tại.

Cần lưu ý rằng, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa phá sản và giải thể giúp doanh nghiệp lựa chọn thủ tục phù hợp trong trường hợp cần thiết và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết luận:

Phá sản doanh nghiệpgiải thể doanh nghiệp, mặc dù có thể dẫn đến kết quả chung là kết thúc hoạt động của doanh nghiệp, nhưng chúng khác nhau về bản chất, quy trình, và hậu quả pháp lý.
Phá sản thường là hậu quả của tình trạng tài chính không ổn định, trong khi giải thể có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau không chỉ liên quan đến tài chính mà còn liên quan đến quyết định nội bộ của doanh nghiệp.
Trong khi phá sản được quản lý bởi Tòa án và yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giải thể doanh nghiệp có thể được thực hiện thông qua thủ tục nhanh chóng mà không yêu cầu can thiệp tư pháp.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thủ tục này là rất quan trọng cho doanh nghiệp để có thể đưa ra quyết định chính xác và tuân theo các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của cả công ty và các bên liên quan.

Nếu quý vị đang quan tâm đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho công ty, hay giải thể hoàn toàn doanh nghiệp của mình mời bạn xem thêm: Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh
 
dịch vụ báo cáo tài chính