Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu


Việc phân biệt cổ phiếu và trái phiếu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn bản chất cổ phiếu là gì ? trái phiếu là gì ? và từ đó biết cách vận dụng đúng mục đích đầu tư tài chính của mình

phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

1. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu trong trường hợp đứng ở vị trí nhà đầu tư

Để phân biệt cổ phiếu và trái phiếu trong trường hợp đứng ở vị trí của nhà đầu tư bạn cần chỉ rõ điểm giống nhau và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

- Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

- Đều được gọi là chứng khoán.

- Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

- Đều có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế.

- Đều được nhận lãi (cổ tức đối với cổ phiếu, trái tức đối với trái phiếu).

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Chỉ tiêu

Cổ phiếu

Trái phiếu

 

 Định nghĩa

Chứng nhận cổ phần trong một công ty, thể hiện sự sở hữu một phần công ty đó

Là chứng chỉ góp vốn

Chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định

Là chứng chỉ ghi nhận nợ

Chủ sở hữu

Trở thành cổ đông

Trở thành chủ nợ

 

Thời hạn

Không có thời gian, gắn liền với sự tồn tại của công ty

Có thời hạn nhất định

Ưu điểm:

Có thể tham gia và điều hành hoạt động kinh doanh của DN

Không tham gia vào việc điều hành hoạt động kinh doanh của DN

Nhược điểm

Nhìn chung rủi ro hơn trái phiếu vì cổ tức phụ thuộc vào KQKD của DN

Ít rủi ro hơn cổ phiếu vì lãi nhận được là cố định

2. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu trong trường hợp đứng ở vị trí là nhà phát hành

Ở vị trí là nhà phát hành thì chúng ta cũng phân biệt cổ phiếu và trái phiếu thông qua điểm giống nhau và khác nhau

Điểm giống nhau:

- Là phương thức huy động vốn của DN

- Đều phải trả lãi hoặc cổ tức

- Đều có 2 loại: Ghi tên và không ghi tên.

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Chỉ tiêu

Cổ phiếu

Trái phiếu

Tính ưu tiên thanh toán

Thanh toán sau trái phiếu

Khi công ty phá sản được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu

Tính chuyển đổi

Không chuyển đổi được thành trái phiếu

Chuyển đổi đc thành cổ phiếu

Cơ quan phát hành

Công ty cổ phần

Công ty TNHH, công ty Cổ phần nhà nước Chính phủ

Vốn gốc

Sau khi phát hành không bị yêu cầu mua lại do đó là khoản tiền vốn an toàn

Phải chuẩn bi tiền hoàn trả khi trái phiếu đáo hạn

Hoạt động kinh doanh của công ty

Tiền cổ tức do đại hội đồng cổ đông quyết định. Do vậy, trường hợp hoạt động kinh doanh của Công ty không ổn định thì sẽ không được hưởng cố tức hoặc trì hoãn sang kỳ sau

Trái tức được trả theo loại trái phiếu, ví dụ trái phiếu coupon đc trả lãi định kỳ

Ưu điểm:

Không làm tăng rủi ro tài chính của DN

Lãi phải trả có tác dụng là lá chắn thuế

Nhược điểm

Chia sẽ quyền kiểm soát

Áp lực thanh toán cao

Trên là bài viết phân biệt cổ phiếu và trái phiếu, nếu bạn muốn tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì bạn nên tìm hiểu một khóa học kế toán thực hành thực tế do đội ngũ kế toán trưởng chuyên nhận dịch vụ làm báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp để biết cách đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính của các công ty mà bạn muốn đầu tư

 

dịch vụ báo cáo tài chính