​Phân biệt hàng hóa chịu thuế suất 0% và không chịu thuế


Phân biệt hàng hóa chịu thuế suất 0% và không chịu thuế là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa chịu thuế suất 0%, mặc dù vẫn phải đóng góp vào thuế GTGT, nhưng thuế suất áp dụng là 0%. Điều này có nghĩa là khi mua và bán các loại hàng hóa này, không phải trả số tiền thuế GTGT nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về việc kê khai và báo cáo thuế. Trong khi đó, hàng hóa không chịu thuế hoàn toàn không phải đóng góp vào thuế GTGT và không áp dụng bất kỳ thuế suất nào. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp và cung cấp các động lực khích lệ cho việc phát triển các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp và dịch vụ liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Phân biệt hàng hóa chịu thuế 0% và không chịu thuế

Phân biệt hàng hóa chịu thuế 0% và không chịu thuế
Cụ thể như sau
1. Về đối tượng:
Hàng Hóa không chịu thuế: Theo quy định của Điều 4 trong Thông tư 219/2013/TT-BTC, hàng hóa không chịu thuế GTGT bao gồm các loại sau đây:
Sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua quá trình chế biến thành các sản phẩm khác.
Các loại vật tư và hàng hoá được sử dụng trong các lĩnh vực như khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ cung cấp nguyên liệu sản xuất trong nước khi không có khả năng sản xuất, và dịch vụ có liên quan trực tiếp và thiết thực đến cuộc sống hàng ngày của người dân, không mang tính kinh doanh.
Hàng hóa chịu thuế suất 0%:
Theo quy định của Điều 9 trong Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế suất 0% được áp dụng cho các trường hợp sau đây:
- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và trong khu vực không thuộc thuế quan.
- Vận tải quốc tế.
- Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau:
+ Tái bảo hiểm ra nước ngoài.
+ Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài.
+ Chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài.
+ Xăng, dầu được bán cho xe ô tô của các cơ sở kinh doanh trong khu vực không thuộc thuế quan, mua từ thị trường nội địa.
+ Xe ô tô được bán cho tổ chức và cá nhân trong khu vực không thuộc thuế quan.
2. Có phải chịu thuế không ?
Hàng Hóa không chịu thuế: Không phải đối tượng chịu thuế
Hàng hóa chịu thuế suất 0%: Vẫn thuộc đối tượng chịu thuế
3. Kê khai thuế GTGT
Hàng hóa không chịu thuế:
Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không phải thực hiện kê khai thuế GTGT vì không thuộc đối tượng chịu thuế.
Hàng hóa chịu thuế suất 0%:
Trong trường hợp hàng hóa chịu thuế suất 0%, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh vẫn phải thực hiện kê khai thuế GTGT. Mặc dù thuế suất là 0%, nhưng hàng hóa này vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế. Do đó, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cần thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế GTGT liên quan để tuân thủ quy định thuế và đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế.
4. Khấu trừ và hoàn thuế
Hàng Hóa không chịu thuế:
Khi hàng hóa không chịu thuế GTGT, cơ sở kinh doanh không có quyền khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đó. Thay vào đó, các chi phí liên quan đến hàng hóa và dịch vụ này được tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh. Điều này có nghĩa là thuế GTGT đầu vào không được hoàn lại hoặc khấu trừ từ số thuế GTGT phải nộp. Thực hiện việc tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh giúp phản ánh chính xác giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ và không ảnh hưởng đến việc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT.
Hàng hóa chịu thuế suất 0%:
Khi hàng hóa chịu thuế suất 0%, cơ sở kinh doanh có quyền khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đó. Các khoản thuế GTGT đã nộp hoặc trả trước đó khi mua hàng hoá và dịch vụ được sử dụng cho việc sản xuất và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT có thể được khấu trừ hoặc hoàn lại. Quy định này nhằm đảm bảo rằng thuế GTGT chỉ áp dụng cho giá trị gia tăng thực tế của hàng hóa và dịch vụ, không gây thêm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh.
5. Ý nghĩa
Hàng Hóa không chịu thuế:
Việc hàng hóa không chịu thuế GTGT có thể được sử dụng như một công cụ khuyến khích doanh nghiệp phát triển các lĩnh vực thiết yếu để phục vụ người dân trong nước. Bằng cách không áp dụng thuế GTGT đối với các hàng hóa này, chính phủ và cơ quan liên quan mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển trong các ngành công nghiệp quan trọng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà người dân cần thiết.
Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh trong nền kinh tế nội địa, tạo ra công ăn việc làm và đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu. Bằng cách khuyến khích doanh nghiệp phát triển các lĩnh vực này, chính phủ hy vọng tăng cường sự phát triển bền vững và cải thiện cuộc sống của người dân trong nước.
Hàng hóa chịu thuế suất 0%:
Khi hàng hóa chịu thuế suất 0%, chính phủ thông qua việc áp dụng mức thuế suất này khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ ra nước ngoài. Mức thuế suất 0% giúp giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trong thị trường quốc tế.
 Bằng việc khuyến khích xuất khẩu, doanh nghiệp có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều này có lợi cho nền kinh tế quốc gia, tạo ra thu nhập và việc làm, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp và ngành công nghiệp.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ ra nước ngoài cũng giúp cân đối thương mại, mở rộng thị trường và tăng cường hội nhập quốc tế. Nhờ mức thuế suất 0%, doanh nghiệp có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tạo lợi thế cho việc tiếp cận và tiêu thụ tại các quốc gia khác.
Tổng quát, chính sách thuế suất 0% cho hàng hóa này có tác động tích cực đến việc khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ quốc tế.

Chính sách áp dụng cho hàng hóa chịu thuế 0% và không chịu thuế GTGT

Chính sách áp dụng cho hàng hóa chịu thuế 0% và không chịu thuế GTGT có những đặc điểm sau đây:
Hàng hóa và dịch vụ có thuế suất 0% hoặc không chịu thuế GTGT đều là các chính sách khuyến khích do Nhà nước đưa ra, nhằm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng mà không cần phải trả bất kỳ khoản thuế GTGT nào.
Chính sách thuế suất 0% cho hàng hóa nhằm khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa ra nước ngoài. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, với giá bán cạnh tranh hơn. Đồng thời, nếu đáp ứng các điều kiện quy định, doanh nghiệp có thể được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 25/2018/TT-BTC.
Chính sách không áp dụng thuế cho hàng hóa nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề mới có tính an sinh xã hội cao. Điều này mang ý nghĩa hỗ trợ và khuyến khích tiêu dùng hàng hóa trong nước.
Lưu ý: Chính sách thuế GTGT 0% chỉ áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, vì thuế GTGT được tính dựa trên lãnh thổ của quốc gia.
Trên là bài viết phân biệt hàng hóa chịu thuế 0% và không chịu thuế nếu bạn chưa có kiến thức nền về kế toán thì có thể tham, khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp hực hành thực tế của chúng tôi do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ bao cáo tài chính trực tiếp cầm tay chỉ việc
Có 2 hình thức học của Kế Toán Minh Việt:
Học trực tiếp tại 4 cơ sở:
Học kế toán thực tế tại Long Biên
Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
Học online 1 kèm 1 hoặc theo nhóm tham khảo tại: Học kế toán thực hành online
 
dịch vụ báo cáo tài chính