​Phân biệt kế toán công chứng và kế toán nhà nước


Để phân biệt kế toán công chứng và kế toán nhà nước thì bạn cần nắm vững khái niệm cũng như hoạt động của 2 loại kế toán này
​Phân biệt kế toán công chứng và kế toán nhà nước

Phân biệt kế toán công chứng và kế toán nhà nước

Kế toán công chứng

Kế toán công chứng (kế toán công) là thuật ngữ dùng để chỉ lĩnh vực chuyên môn trong đó các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp kế toán được cung cấp cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức dưới dạng dịch vụ từ những cá nhân hành nghề kế toán độc lập (kế toán viên công chứng) hoặc các công ty chuyên hành nghề kế toán. Để có thể được hành nghề độc lập về cung cấp dịch vụ kế toán, một cá nhân cần phải trải qua các khoá đào tạo và các kỳ thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề được cấp theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động và đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên. Các tiêu chuẩn này phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia.
Các kế toán viên công chứng có thể hoạt động độc lập hoặc tham gia một công ty chuyên nghiệp (công ty kiểm toán, công ty hành nghề kế toán…), thực hiện cung cấp dịch vụ về kế toán cho các cá nhân, đơn vị để thu phí. Các dịch vụ chủ yếu được cung cấp trong lĩnh vực kế toán công chứng bao gồm: (1) Kiểm toán, (2) Dịch vụ về thuế, đại lý thuế, (3) Dịch vụ tư vấn quản lý. Thông thường, lĩnh vực hoạt động trọng tâm của một công ty hành nghề kế toán sẽ bị chi phối chủ yếu bởi quy mô công ty đó. Ví dụ như các công ty kiểm toán lớn sẽ tiến hành kiểm toán và cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Các công ty kiểm toán nhỏ sẽ phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc tư vấn thuế cho các cá nhân. Tuy nhiên, một số công ty kiểm toán lớn có thể thành lập các bộ phận kinh doanh chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ.
- Kiểm toán: là một trong những chức năng cơ bản của kế toán công chứng, nghĩa là đánh giá độc lập về các báo cáo tài chính của một đơn vị. Đơn vị thực hiện hoạt động kiểm toán không phải là một bộ phận của doanh nghiệp, tổ chức được kiểm toán (người đi thuê công ty kiểm toán). Sự độc lập này nhằm đảm bảo cho việc kiểm toán sẽ được tiến hành một cách khách quan. Sau khi kiểm toán, công ty kiểm toán cần phát hành báo cáo kiểm toán, trong đó trình bày rõ quan điểm, đánh giá của kiểm toán viên, kế toán viên công chứng về tính trung thực và hợp lý của những báo cáo kế toán của đơn vị được kiểm toán.
- Dịch vụ kế toán thuế: được cung cấp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng này trong việc lập kế hoạch thuế và lập báo cáo thuế. Với các kiến thức của mình, kế toán viên sẽ tư vấn và trợ giúp cho khách hàng của mình các phương án tối ưu để kết hợp hài hoà việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu nghĩa vụ nộp thuế.
- Dịch vụ tư vấn quản lý: cùng với sự phát triển của nền kinh tế, công nghệ thông tin, thị trường… dịch vụ tư vấn quản lý được cung cấp bởi kế toán công chứng có sự tăng tưởng đáng kể, đem lại doanh thu lớn cho các công ty hoặc cá nhân hành nghề kế toán. Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm nhiều loại, từ lập kế hoạch tài chính đến nghiên cứu chi phí, đến thiết kế và triển khai hệ thống xử lý dữ liệu điện tử cho các doanh nghiệp.

Kế toán Nhà nước

Hoạt động của các cơ quan Nhà nước cũng đòi hỏi có sự đóng góp của kế toán. Trong lĩnh vực kế toán Nhà nước, nhiệm vụ chính của kế toán là thu thập và xử lý các thông tin tài chính liên quan đến hoạt động của bộ máy nhà nước, hỗ trợ các cơ quan này trong việc thực thi các chính sách thuế, kiểm soát thu – chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, công khai của các hoạt động của Nhà nước, ngăn chặn gian lận, tham nhũng…
Với các chức năng và hoạt động kể trên, có thể thấy nghề kế toán đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng. Kinh tế - xã hội càng phát triển thì vai trò của kế toán càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, cho dù ở lĩnh vực chuyên môn nào, kế toán luôn cần bảo đảm trách nhiệm đối với sự trung thực, hợp lý của các thông tin cung cấp cho các đối tượng sử dụng.
Trên là bài biết phân biệt kế toán công chứng và kế toán nhà nước là những kiến thức đối với các bạn đang học kế toán tổng hợp tại các trường đại học trong phần nguyên lý kế toán của năm nhất
 
dịch vụ báo cáo tài chính