Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị so sánh điểm giống và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị


Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị ? so sánh giữa điểm giống nhau và khác nhau ?

Trong doanh nghiiệp: các nhà quản trị, điều hành sử dụng thông tin kế toán cho việc ra quyết định liên quan đến đơn vị

Bộ phận kế toán trong DN chuyên cung cấp những thông tin về mọi hoạt động của đơn vị theo nhu cầu của người dùng trong nội bộ đơn vị được gọi là kế toán quản trị

Ngoài doanh nghiệp: bao gồm các cá nhân, tổ chức không thuộc bộ máy quản lý điều hành (nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan chính phủ…)

Bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài DN nêu trên được gọi là kế toán tài chính

phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Điểm giống nhau giữa  kế toán tài chính và kế toán quản trị

- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp,đều quan tâm tới doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn

-Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin.

- Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều xuất phát từ chứng từ gốc.

- Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin chi tiết

- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ trách nhiệm của nhà quản lý

Điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Tiêu thức phân biệt

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Thông tin

Khách quan và có thể kiểm tra

Linh hoạt và phù hợp với vấn đề cần giải quyết

Đối tượng sử dụng thông tin

Đối tượng bên trong và bên ngoài DN, có liên quan về lợi ích

Các đối tượng bên trong đơn vị (HĐQT, Giám đốc,…)

Phạm vi thông tin

Toàn đơn vị

Bộ phận trực thuộc

Nguyên tắc lập báo cáo

Tuân thủ các nguyên tắc chung được thừa nhận

Do đơn vị tự xây dựng, triển khai (không bắt buộc)

Các báo cáo chủ yếu

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

 - Bảng Cân đối kế toán

 - Báo cáo KQKD

 - Báo cáo lưu chuyển tiền

 - Thuyết minh BCTC

Xem thêm: Báo cáo tài chính là gì

Các báo cáo về các quá trình cụ thể của sản xuất kinh doanh (vật tư, hàng hoá, cung cấp, tiêu thụ, chi phí, thu nhập, kết quả)

Kỳ báo cáo

Quý, năm (bắt buộc)

Linh hoạt

Trên là bài viết phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị, các bạn chưa biết gì có thể tìm tới khóa học kế toán tổng hợp online 1 kèm 1 sẽ dạy cả kế toán tài chính và kế toán quản trị

Xem tiếp bài: Phương pháp ghi sổ képCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Báo cáo tài chính là gì
Báo cáo tài chính là gì ? Nội dung kết cấu của hệ thống báo cáo tài chính bao gồm những thành phần gì ?

Ngày đăng: 25/09/2021 16:06:58
Các phương pháp kế toán cơ bản
Các phương pháp kế toán cơ bản bao gồm phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối

Ngày đăng: 24/09/2021 18:50:58
Đối tượng nghiên cứu của kế toán trong doanh nghiệp
Đối tượng nghiên cứu của kế toán trong doanh nghiệp đó chính là tài sản, nguồn vốn, sự tuần hoàn của vốn kinh doanh

Ngày đăng: 24/09/2021 04:51:09
Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận
Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận và áp dụng rộng rãi hiện nay

Ngày đăng: 19/08/2021 02:29:33
Doanh thu là gì
Doanh thu là gì ? Nguyên tắc ghi nhận doanh thu ? Đo lường và ghi nhận doanh thu ?Kết cấu của tài khoản doanh thu ?

Ngày đăng: 17/08/2021 00:00:54
Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200
Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 cập nhật mới nhất năm 2021 dành cho người mới bắt đầu làm kế toán chưa lên BCTC bao giờ

Ngày đăng: 16/08/2021 00:50:14
Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200
Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 trên excel và các phần mềm kế toán cập nhật mới nhất năm 2021

Ngày đăng: 15/08/2021 23:58:06
Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 trên Excel được quy định tại điều 112 của thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày đăng: 15/08/2021 11:19:17
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải năm 2022 dành cho sinh viên, người chưa biết gì mới bắt đầu học kế toán ôn luyện cách định khoản kế toán thông qua các dạng bài tập kế toán cơ bản

Ngày đăng: 10/08/2021 15:23:12
Tài sản là gì nguồn vốn là gì
Tài sản là gì nguồn vốn là gì và các trường hợp làm thay đổi giá trị tổng tài sản và tổng nguồn vốn

Ngày đăng: 03/08/2021 23:54:17

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.