Phân biệt khấu hao và hao mòn tài sản cố định


Phân biệt khấu hao và hao mòn tài sản cố định giúp bạn hiểu rõ bản chất khi thực hiện các công tác kế toán liên quan tới tài sản cố định tại các doanh nghiệp, hay các bạn sinh viên đang theo học kế toán tại các trường có thể đọc để vận dụng vào làm bài tập một cách hiệu quả nhất

phân biệt khấu hao và hao mòn tài sản cố định

Khấu hao: Biện pháp nhằm thu hồi giá trị đã hao mòn bằng cách tính hao mòn vào chi phí kinh doanh. Khấu hao mang tính chủ quan

Hao mòn: Sự giảm đi về giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ và nguyên nhân là Tác động của điều kiện làm việc (hao mòn hữu hình), tiến bộ khoa học kỹ thuật (hao mòn vô hình). Hao mòn mang tính khách quan.

Phân biệt khấu hao và hao mòn tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuấất kinh doanh trong khung thời gian sử dung của tài sản cố định căn cứ vào bảng trích khấu hao theo quy định của BTC Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học kỹ thuật,…trong quá trình hoạt động của tài sản cố định
Khấu hao tài sản cố định là biên pháp mang tính chủ quan của nhà quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của tài sản. Do vậy khấu hao chỉ ghi nhận giảm giá trị của tài sản Hao mòn tài sản cố định là hiện tượng mang tính khách quan, tài sản cố định sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ bị hao mòn dưới tác động của môi trường do vậy Hao mòn sẽ làm giảm giá trị của tài sản và giá trị sử dụng của tài sản
Khấu hao tài sản cố định là phương pháp con người sử dụng để quy đổi tỷ lệ hao mòn ra giá trị tiền tệ do vậy khấu hao TSCĐ có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tỷ lệ hao mòn thực tế Hao mòn tài sản cố định là đặc tính tự nhiên của tài sản cố định, giá trị của tài sản cố định sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng 

Chi tiết về phân biệt khấu hao và hao mòn tài sản cố định các bạn có thể xem thêm tại: Tài khoản 214 theo thông tư 200

Bài viết trướcMẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ 

Bài viết liên quan: Khung trích khấu hào tài sản cố định

dịch vụ báo cáo tài chính