Quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp 2021


Quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp được thiết kế để dự báo kết quả tài chính trong tương lai và xác định cách sử dụng tốt nhất các nguồn tài chính của công ty để theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức. Bởi vì việc lập kế hoạch liên quan đến việc nhìn tốt vào tương lai, nó là một quá trình tư duy sáng tạo cũng như một quá trình phân tích.

quá trình lập kế hoạch tài chính

Quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp cần lưu ý:

Những lợi ích

Các công ty nỗ lực phối hợp trong việc lập kế hoạch tài chính có thể tăng doanh thu của họ với tốc độ nhanh hơn các tổ chức có quy trình lập kế hoạch kém hiệu quả. Lập kế hoạch tài chính cung cấp logic số để ra quyết định. Nó cho thấy doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực ở đâu để đạt hiệu quả tối đa trong việc xây dựng doanh thu và quản lý chi phí. Quản lý tài chính hiệu quả cho phép có nhiều quỹ hơn để tiếp thị, mở rộng hoạt động và phát triển sản phẩm, từ đó mang lại nhiều tăng trưởng hơn.

Cân nhắc

Hoạch định chiến lược xác định quá trình hành động mà công ty sẽ thực hiện: các nhiệm vụ được lên kế hoạch hoàn thành, cũng như ai chịu trách nhiệm về việc hoàn thành đúng thời hạn của chúng. Kế hoạch tài chính thực hiện các hành động được mô tả trong kế hoạch chiến lược và chuyển chúng thành đô la. Kế hoạch tài chính cho thấy doanh thu dự kiến ​​là kết quả của việc thực hiện các chiến lược và các chi phí cần thiết để thực hiện các bước hành động. Các nhân viên quản lý cấp cao và tiếp thị và vận hành tham gia rất nhiều vào quá trình hoạch định chiến lược. Những nỗ lực của họ phải được phối hợp với những nỗ lực của nhân viên tài chính chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch tài chính.

Ý nghĩa

Lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp đòi hỏi phải sử dụng thành thạo phần mềm bảng tính. Ngay cả trong các công ty nhỏ hơn, các mô hình tài chính được tạo ra để dự đoán doanh thu trong tương lai có thể phức tạp. Kỹ năng nghiên cứu và thu thập dữ liệu cũng rất quan trọng. Tính chính xác của kế hoạch tài chính phụ thuộc vào chất lượng thông tin được sử dụng trong các giả định cho các mô hình tài chính. Việc tạo ra các giả định thực tế cho các biến số chính như doanh số bán đơn vị dự kiến ​​và giá cả là rất quan trọng.

Khung thời gian

Doanh nghiệp nên lập kế hoạch tài chính mỗi năm một lần. Điều này sẽ bao gồm việc phát triển một báo cáo lãi-lỗ dự báo cho mỗi 12 tháng tới. Một số doanh nghiệp cũng chuẩn bị một kế hoạch tài chính dài hạn có thể lên tới 5 năm trong tương lai. Kế hoạch tầm xa rất hữu ích cho những công ty có kế hoạch phát triển sản phẩm đòi hỏi một thời gian dài để hoàn thành.

Tiềm năng

Mỗi tháng, kết quả tài chính thực tế được so sánh với các con số trong dự báo và nỗ lực được thực hiện để xác định và phân tích các phương sai đáng kể. Những sự khác biệt này có thể yêu cầu một sự điều chỉnh trong chiến lược để đưa doanh nghiệp đi đúng hướng đối với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của mình. Phân tích phương sai cho thấy khi nào môi trường cạnh tranh đã thay đổi đáng kể so với những gì công ty mong đợi.

Cảnh báo

Việc lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp rất khó vì có quá nhiều biến số ảnh hưởng đến kết quả tài chính của công ty, và mỗi biến số đều khó dự đoán. Hành vi của người tiêu dùng đặc biệt khó dự đoán - khách hàng sẽ phản hồi tốt như thế nào đối với cả sản phẩm của công ty và mức giá phải trả. Sự thay đổi của các yếu tố chi phí cũng có thể gây ra sự khác biệt đáng kể. Ví dụ, tác động tiêu cực của việc tăng chi phí nhiên liệu có thể rất nghiêm trọng đối với một số doanh nghiệp. Nhiều công ty mới thành lập phải đối mặt với vấn đề bổ sung là có một mô hình kinh doanh chưa từng được thử nghiệm trước đó, vì vậy có rất ít dữ liệu có sẵn để làm cơ sở cho kế hoạch tài chính.

7 bước lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

Thứ nhất: Nghiên cứu

Kế hoạch tài chính là một phần quản lý tài chính của doanh nghiệp cần đòi hỏi phải nghiên cứu tìm hiểu trước khi bắt tay vào xây dựng do vậy bạn cần chuẩn bị một kế hoạch thật tốt từ kiến thức và chi phí để có thể đi được một cách vững chắc nhất

Thứ hai: Xác định nhu cầu tài chính

Bạn đặt ra câu hỏi và tự trả lời khi xác định một quy trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tư của bạn là gì ?

Bạn sẽ đầu tư bao nhiêu tiền?

Bạn đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay cả hai?

Bạn định đầu tư dài hạn hay ngắn hạn?

Bạn mong đợi quyền lợi gì từ sự đầu tư của mình?

Khi đã xác định được nhu cầu tài chính bạn mới tiến hành được các bước tiếp theo

Thứ ba: Thu thập dữ liệu tài chính

Khi đã xác định được nhu cầu tài chính tiếp theo bạn cần phải lập một bảng kế hoạch tài chính để làm tốt thì bạn cần một chuyên gia về kế hoạch tài chính để phân tích và đưa ra những dữ liệu cần thiết ví dụ như tài sản, pháp lý, thuế, bảo hiểm, nhân sự…

Thứ tư: Bạn cần phát triển kế hoạch tài chính rõ ràng

Nếu lập được kế hoạch tài chính càng rõ ràng bao nhiêu thì hiệu quả thành công trong quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp càng cao

Thứ năm: Trình bày kế hoạch tài chính

Nên tìm hiểu các tài liệu để trình bày kế hoạch tài chính để đưa ra một bài trình bày tốt nhất trước các cổ đông của bạn, vì thế bạn phải xem thật kỹ lưỡng những dữ liệu đã thu thập được để giải quyết được các thắc mắc khi có câu hỏi của các cổ đông

Thứ sáu: Triển khai kế hoạch tài chính

Sau khi đã chuẩn bị 5 bước trên thì bắt đầu sẽ thực hiện triển khai kế hoạch tài chính như đã định để hoàn tất quá trình lập kế hoạch tài chính, trong quá trình triển khai cần thực hiện các chiến lược về nhân sự, con người, và sự chuyên nghiệp tỉ mỉ

Cuối cùng là giám sát kế hoạch tài chính

Trong quá trình triển khai kế hoạch tài chính thì bạn vẫn phải theo dõi và giám sát từng bước của quá trình đó để tránh các rủi ro sẽ xảy ra ví dụ như các bản đánh giá các danh mục đầu tư, các bản lựa chọn đầu tư, thuế, các bản báo cáo về thị trường kinh doanh…đông thời nghe ngóng quan sát và nắm bắt thật nhanh những thay đổi của thị trường và thích nghi với thị trường đó

Trên là bài viết quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp hy vọng sẽ giúp đỡ được các bạn thành công hơn !

Bài viết liên quan:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính - Cho mọi doanh nghiệp

⇒ Dịch vụ kế toán thuế - Phí chỉ từ 300,000đ

 

dịch vụ báo cáo tài chính