Quy định chung về hóa đơn cập nhật mới nhất 2023


Quy định chung về hóa đơn bao gồm quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác, nguyên tắc lập hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn, phân biệt về hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng

Bài viết quy định chung về hóa đơn được tóm lược các nội dung chính mới nhất năm 2023 để học viên có thể nắm rõ bản chất về các quy định liên quan tới từng loại hóa đơn

Quy định chung về ký hiệu mẫu số hóa đơn

Căn cứ pháp lý:

VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

NGHỊ ĐỊNH

NĐ 51/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

NĐ04/2014/NĐ-CP (sửa đổi NĐ51)

THÔNG TƯ

TT32/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ

TT39/2014/TT-BTC (TT  gốc)

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi TT39

THÔNG TƯ

TT10/2014/TT-BTC(Phạt về hoá đơn ct)

TT176/2016/TT-BTC (sửa đổi TT10)

THÔNG TƯ

TT26/2015/TT-BTC

Khái niệm hóa đơn là gì:

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn cách nhận biết hoá đơn

1. Tên loại hoá đơn

quy định chung về hóa đơn

2. Ký hiệu mẫu số hoá đơn (mẫu hoá đơn):

  Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự

3. Ký hiệu hoá đơn:

Có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in

Có 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

Ký hiệu của hình thức hóa đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hóa đơn điện tử

T: Hóa đơn tự in

P: Hóa đơn đặt in

4. Số hóa đơn: Ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơn, bao gồm 7 chữ số.

5. Liên hoá đơn: Mỗi số hóa đơn, chứng từ phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:

  • Liên 1: Lưu
  • Liên 2: Giao cho người mua
  • Các liên từ liên thứ 3 trở lên được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định.

6. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung cấp phần mềm tự in hóa đơn: đặt ở phần dưới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn./.

7. Hình thức của các loại hóa đơn:
 
Các loại hóa đơn hiện nay được thể hiện bằng các hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Cụ thể:
 
- Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 
- Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp;
 
- Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phân biệt hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng

CÓ 2 LOẠI HÓA ĐƠN

HÓA ĐƠN GTGT

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

    - Công ty kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 

-Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

MMẫu số hóa đơn

                  Mẫu 01GTKT

 

Mẫu 02GTTT

Hình thức hóa đơn

E: Hóa đơn điện tử

T: Hóa đơn tự in

P: Hóa đơn đặt in

 

P: Hóa đơn đặt in

 

Phải lập thông báo phát hành hóa đơn

Không phải lập

Hoá đơn GTGT có dòng thuế suất và tiền thuế thể hiện đầy đủ trên hoá đơn.

Hoá đơn bán hàng không có dòng thuế suất và tiền thuế trên hoá đơn bán hàng.

Doanh nghiệp có thể đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan Thuế

Do cơ quan Thuế phát hành, doanh nghiệp phải mua của cơ quan thuế.

Như hiện nay các doanh nghiệp dần chuyển đổi sang hóa đơn điện tử do vậy chúng ta phải làm quen với phương thức lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Ví dụ về các loại hóa đơn theo quy định như sau:

Hóa đơn GTGT bản giấy 

quy định chung về hóa đơn

Hóa đơn điện tử

quy định chung về hóa đơn điện tử

Hóa đơn dịch vụ viễn thông

quy định chung về hóa đơn

Hóa đơn bán hàng

quy định chung về hóa đơn

Tem, Vé xe khách

quy định chung về hóa đơn

Thời điểm lập hóa đơn:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ:  Là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt: Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

(Lưu ý: Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng)

Nguyên tắc lập hóa đơn:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

(Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo)

Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế hoặc dịch vụ làm báo cáo tài chính là phổ biến hiện nay giúp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tiết kiệm chi phí mà vẫn được các đội ngũ nhân sự giỏi trực tiếp đảm nhận

Và Việc đăng ký một khóa học kế toán thực hành online sẽ giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về công tác kế toán tại các doanh nghiệp

dịch vụ báo cáo tài chính