Quy định khi đặt tên công ty năm 2022

Quy định khi đặt tên công ty năm 2022 cần được tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện làm thủ tục thành lập doanh nghiệp


Quy định khi đặt tên công ty năm 2022 trước khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp cần hiểu rõ cách đặt tên công ty được quy định tại điều 37. 38. 39 ..tới điều 41 của luật doanh nghiệp 2022

quy định khi đặt tên công ty năm 2022

Quy định khi đặt tên công ty năm 2022

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Những điều cấm trong đặt tên công ty năm 2022

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Quy định tên công ty bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp 2022

1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Quy định tên trùng và tên gây nhầm lẫn khi đặt tên công ty 2022

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Căn cứ phát lý quy định khi đặt tên công ty năm 2022

Điều 37, điều 38, điều 39, điều 49, điều 41 luật doanh nghiệp 2020

Trên là bài viết quy định khi đặt tên công ty năm 2022 dành cho các bạn mới bắt đầu khởi nghiệp, nếu bạn cần tư vấn thêm về các thủ tục thành lập công ty có thể tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội của Hỗ trợ doanh nghiệp HN, ngoài ra còn cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022
Thủ tục thành lập công ty bất động sản năm 2021 cần gì? Những quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản và điều kiện để lập được sàn bất động sản

Ngày đăng: 11/12/2021 19:48:35
Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh
Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh ? Phân biệt giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh khác nhau như thế nào ? Mức chi phí để thành lập công ty và hộ kinh doanh?

Ngày đăng: 21/10/2021 17:11:49
Đại hội đồng cổ đông là gì
Đại hội đồng cổ đông là gì ? Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông ? Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông là gì

Ngày đăng: 28/07/2021 01:24:26
Các công việc cần làm sau khi thành lập công ty 2021
Các công việc cần làm sau khi thành lập công ty bao gồm các thủ tục đăng ký khai thuế ban đầu và các việc phải làm trong năm khi doanh nghiệp hoạt động

Ngày đăng: 13/07/2021 14:50:17
Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ 2021
Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thủ tục thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Ngày đăng: 13/07/2021 11:11:09
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc năm 2021 mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2021 hoặc tổng giám đốc thường dùng cho công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ngày đăng: 05/07/2021 15:44:04
Quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp
Quá trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp giúp cho các công ty có những bước đi vững chắc trong quá trình hoạch định phát triển thích nghi với thị trường kinh doanh hiện nay

Ngày đăng: 27/01/2021 16:11:57
Thủ tục thành lập công ty bất động sản năm 2022
Thủ tục thành lập công ty bất động sản năm 2022 cần gì? Những quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản và điều kiện để lập được sàn bất động sản

Ngày đăng: 14/01/2021 15:35:37
Mẫu thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
Theo quy định của luật doanh nghiệp mỗi cá nhân là thành viên, chủ sở hữu, cổ đông, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp khi thay đổi giấy tờ cá nhân trong vòng 10 ngày phải thực hiện việc cập nhật lại thông tin trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Ngày đăng: 24/11/2020 16:53:05
Doanh nghiệp tư nhân là gì
Doanh nghiệp tư nhân là gì ? Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, đặc điểm và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Ngày đăng: 24/11/2020 00:36:43

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.