Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho


Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho được áp dụng trong trường hợp khi xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất hàng hóa sản phẩm để bán ra thị trường

Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho

quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho

Chứng từ gốc: Phản ứng mục đích xuất kho, bao gồm:

Chứng từ xin xuất hàng

Chứng từ duyệt xuất

Phiếu xuất kho: Là chứng từ dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho sản xuất, cho tiêu thụ hoặc gửi bán. Phiếu xuất kho là căn cứ để kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, tính định mức tiêu hoa vật tư, Quy trình lập và luân chuyển chứng từ xuất kho như sau

Công ty TNHH sản xuất và thương mại MTP

Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

                                   PHIẾU XUẤT KHO                                Số 210

KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Ngày 02 tháng 05 năm 2020

Người nhận hàng: Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị: Phân xưởng bồn nhựa

Lý do xuất: Sản xuất bồn 1000 LDEX

STT

Mã kho

Mã vật tư

Tên vật tư

ĐVT

Số lượng

Yêu cầu

Thực xuất

1

02-BONHUA

2002022

Bột nhựa PE

Kg

1910,575

1912

2

02-BONHUA

2015026

Nắp bồn nhựa EX

Cái

250

250

3

02-BONHUA

2015027

Nút bịt bồn nhựa EX

Cái

250

250

4

02-BONHUA

4001061

Tem KCS (QC1)

Cái

250

250

5

02-BONHUA

40010711

Bột màu xanh bồn nhựa

Kg

3,58959

4

6

02-BONHUA

40010714

Bột nở bồn nhựa

Kg

6,8510225

8

7

02-BONHUA

4001080166

Bột Titan Rutin R706

Kg

4,23607

5

8

02-BONHUA

40020050

Bột siliconl chống dính khuôn bồn nhựa

Kg

3,58959

4

9

02-BONHUA

40030217

Gas lỏng

Kg

775

775

10

02-BONHUA

40030223

Mỡ bôi khuôn (Silicon)

Lít

1,6666675

2

11

02-BONHUA

4001080181

Bột đá CACO3 - FC

Kg

22,8299675

23

                                                                                                                                    Xuất ngày 02 tháng 5 năm 2020

  Người lập phiếu                                   Người nhận                 Thủ kho               Kế toán trưởng

 Nguyễn Thị Lan                                  Nguyễn Văn Thắng        Lê Văn Minh          Như Thị Lai

Tải phiếu xuất kho tại: Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

Trên là bài viết quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho, nếu bạn đang làm kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế có thể tham khảo thêm khóa học kế toán online thực hành thực tế do đội ngũ kế toán trưởng chuyên gia sư kế toán lâu năm có kinh nghiệm trực tiếp đào tạo

 

dịch vụ báo cáo tài chính