Sao kê ngân hàng là gì


Nếu bạn hoặc công ty muốn kiểm tra tài chính,xác thực tài chính thì có thể yêu cầu ngân hàng gửi bản sao kê với điều kiện phải là chính chủ có cmt mới có thể nhận được bản sao kê

Sao kê ngân hàng là gì

Sao kê ngân hàng là bản sao chi tiết các phát sinh giao dịch của một cá nhân hay một tổ chức doanh nghiệp trong một tháng, Hiện nay thì các ngân hàng sẽ gửi bản sao kê qua email cho doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng thể tín dụng để giao dịch

Khi nào thì cần in sao kê ngân hàng ?

Nếu là cá nhân: Thì sao kê ngân hàng phục vụ cho việc làm hồ sơ vay, hồ sơ chứng thực tài sản

Nếu là doanh nghiệp: Thì bản sao kê ngân hàng phục vụ cho công việc hạch toán sổ sách và thanh kiểm tra quyết toán thuế

Các hình thức sao kê ngân hàng

1. In sao kê trực tiếp tại ngân hàng bạn đang sử dụng:

Khách hàng ra trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng đang sử dụng mang theo CMT để nhận sao kê từ các giao dịch viên

2. Nhận bản sao kê online

Ngân hàng sẽ trực tiếp in bản sao kê và gửi thẳng vào email của cá nhân hoặc tổ chức đó

Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ về mẫu bản sao kê ngân hàng như sau:

sao kê ngân hàng là gì

Đối với doanh nghiệp thì hàng tháng kế toán có trách nhiệm tải bản sao kê ngân hàng từ email của công ty sau đó tiến hành hạch toán vào nhật ký chung, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

Trên là bài viết sao kê ngân hàng là gì, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài:

Ủy nhiệm chi là gì

⇒ Giấy báo nợ là gì

⇒ Giấy báo có là gì

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính