So sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2


Để so sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 thì trước tiên bạn cần quan tâm tới bản chất của thị trường cấp 1 là gì ? thị trường cấp 2 là gì

so sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2

Thị trường cấp 1 là gì

Thị trường cấp 1 là thị trường tài chính trong đó diễn ra việc mua bán chứng khoán đang phát hành hay chứng khoán mới. Các loại hàng hoá như cổ phiếu, trái phiếu của công ty và của chính phủ, khi mới phát hành đều được đem bán ở thị trường này. Việc mua bán chứng khoán trên thị trường cấp một thường được tiến hành thông qua trung gian đó là ngân hàng. Ngân hàng này thường được xem như là ngân hàng đầu tư hay ngân hàng bảo hiểm cho việc phát hành thông qua việc bảo đảm giá cố định của chứng khoán trong quá trình phát hành. Ngân hàng bảo hiểm thường trực tiếp bỏ tiền để mua hết lô chứng khoán (với giá thấp hơn thông báo), sau đó bán lại ngay trên thị trường với giá cao hơn (giá công bố) để kiếm lời.

Thị trường cấp 2 là gì

Thị trường cấp 2 là thị trường mua bán lại những chứng khoán đã phát hành (chứng khoán cũ). Khi một cá nhân mua chứng khoán ở thị trường cấp 2 thì cá nhân – người vừa bán nó, nhận được tiền bán chứng khoán, nhưng công ty – người đã phát hành chứng khoán lần đầu tiên không thu được tiền nữa. Một công ty thu được vốn chỉ khi chứng khoán của nó được bán lần đầu tiêu trên thị trường cấp một. Việc mua bán ở thị trường cấp 2 thường được thực hiện thông qua các công ty môi giới.

Thị trường cấp 2 thực hiện hai chức năng:

Thứ nhất, nó tạo điều kiện dễ dàng để bán những công cụ tài chính nhằm thu tiền mặt, tức là nó làm cho những công cụ tài chính này “lỏng” thêm. Tính “lỏng” thêm của những công cụ tài chính khiến chúng được ưa chuộng hơn và như thế là dễ dàng hơn cho công ty phát hành bán chúng ở thị trường cấp một.

Thứ hai, thị trường cấp 2 xác định giá của chứng khoán mà công ty phát hành bán ở thị trường cấp 1. Những hãng mua các chứng khoán ở thị trường cấp 1 chỉ thanh toán cho công ty phát hành với giá mà họ cho rằng thị trường cấp hai sẽ chấp nhận nó. Giá chứng khoán ở thị trường cấp 2 càng cao, thì giá công ty phát hành sẽ nhận được do phát hành chứng khoán ở thị trường cấp một, sẽ càng cao và vì vậy, công ty phát hành nhận được tổng vốn đầu tư cao hơn. Chính vì lý do này mà khi nghiên cứu thị trường tài chính, người ta thường tập trung vào nghiên cứu phương thức diễn biến của thị trường cấp 2 hơn là thị trường cấp 1.

So sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2

 

Tiêu chí

Thị trường cấp 1 (Sơ cấp)

Thị trường cấp 2 (Thứ cấp)

Số lượng

chủ thể tham gia

 

Ít.

 

Đông đảo.

 

Phạm vi

 

Nhỏ.

 

Rộng.

 

 

Chức năng

 

Cung cấp vốn trực tiếp cho chủ thể huy động vốn.

 

Không cung cấp vốn trực tiếp cho chủ thể phát hành mà chỉ giúp luân chuyển quyền sở hữu giữa những người nắm giữ công cụ tài chính.

 

Mối quan hệ giữa 2 thị trường

 

 

Tạo hàng hóa.

Định giá và làm tăng tính lỏng cho các công cụ tài chính → Thúc đẩy việc phát hành và tăng quy mô trên thị trường sơ cấp.

Trên là bảng so sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 dành cho các bạn đang học kế toán online tài chính với mục đích để nghiên cứu tài liệu liên quan tới đầu tư tài chính.

Nếu bạn bắt đầu khởi nghiệp thì hãy quan tâm tới dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội sẽ giúp bạn giải quyết hồ sơ thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan tới thuế và kế toán
Ngoài so sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 bạn xem thêm: So sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức

dịch vụ báo cáo tài chính