Mẫu cam kết 02/CK-TNCN cho cá nhân không khấu trừ


Mẫu cam kết 02/CK-TNCN áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

1/ Mẫu cam kết 02/CK-TNCN dành cho cá nhân chưa tới mức chịu thuế TNCN

Khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân lao động <3 tháng, tổng thu nhập chưa tới mức phải khấu trừ thì có thể dùng mẫu cam kết 02/CK-TNCN này

Tải mẫu cam kết 02/CK-TNCN
 

2/ Cách viết mẫu cam kết 02/CK-TNCN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

Mẫu số: 02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của

Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT

(Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

 

1. Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải

2. Mã số thuế: 0108713611

 

                 

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu: 001081125698  Ngày cấp: 19/02/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

4. Địa chỉ cư trú: Thôn Thuận Tốn , Xã Đa Tốn , Huyện Gia Lâm , Thành Phố Hà Nội

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT

Tôi cam kết rằng, trong năm 2021 tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 132 (*)

triệu đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

(*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

 

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

 

Hà Nội, Ngày 28/01/2021

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

Tải mẫu cam kết 02/CK-TNCN: Tại đây

Tự học kế toán không bằng có người chỉ dạy vừa nhanh vừa cấp tốc không mất nhiều thời gian của bạn, hãy tham khảo khóa học kế toán online 1 kèm 1, hiệu quả như học trực tiếp

dịch vụ báo cáo tài chính