Thanh công thức trong Excel - Formula Bar


Thanh công thức trong Excel - Formula Bar

Những điểm chính
Bạn có thể ẩn và hiện thanh công thức.
Bạn có thể thay đổi chiều cao của nó (mở rộng nó), nhưng bạn không thể thay đổi vị trí của nó.

Thanh công thức Excel là gì?

Thanh công thức Excel là một thanh mỏng bên dưới dải băng hiển thị nội dung của ô đã chọn và hiển thị địa chỉ ô của ô đã chọn ở phía bên trái. Bạn cũng có thể nhập giá trị vào ô từ thanh công thức. Nó có ba nút (Nhập, Hủy và Chèn Hàm).


Name Box - Hộp tên
Horizontal Expand - Mở rộng theo chiều ngang
Buttons - nút
Input bar - Thanh nhập liệu
Vertical Expand - Mở rộng theo chiều dọc

Cách hiển thị thanh công thức (hoặc ẩn nó)

Thanh công thức được kích hoạt theo mặc định nhưng nếu nó bị ẩn, bạn có thể kích hoạt nó từ tab view.
Trước tiên, hãy chuyển đến tab xem và từ nhóm hiển thị và đánh dấu vào thanh công thức
 

Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt nó từ các tùy chọn Excel.
Đi tới tùy chọn Excel options ➜ Advanced ➜ Display ➜ Show formula bar.
 
Bạn có thể sử dụng các bước tương tự nếu bạn muốn ẩn nó.

Mở rộng thanh công thức

Theo mặc định, thanh công thức mỏng nhưng bạn có thể mở rộng và làm cho nó rộng hơn một chút. Khi bạn di con trỏ xuống cuối thanh công thức, nó sẽ chuyển thành mũi tên dọc hai đầu và sau đó bạn có thể kéo nó xuống để mở rộng nó.
 
Ngoài ra còn có phím tắt (Control + Shift + U) mà bạn có thể sử dụng để mở rộng thanh công thức theo chiều dọc. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng thả xuống từ phía bên phải.
Và nếu bạn muốn thay đổi độ rộng của nó, bạn có thể thực hiện bằng cách di con trỏ lên ba dấu chấm giữa hộp tên và thanh công thức, sau đó kéo dài nó sang phải hoặc trái.

Liên quan - Bảng tính phím tắt bàn phím Excel

Nhập dữ liệu từ thanh công thức
Bạn có thể nhập dữ liệu vào một ô bằng cách chỉnh sửa nó từ thanh công thức và để làm được điều này, bạn cần chọn ô và nhấp vào thanh nhập trong thanh công thức.

Và khi bạn đã hoàn tất giá trị bạn muốn nhập; bạn có thể nhấp vào nút enter ở phía bên trái của thanh công thức.
 
Ngoài ra còn có nút để hủy nhập dữ liệu hoặc bạn có thể nhấn phím thoát.

Nhập hàm bằng thanh công thức

Có một nút chức năng chèn trên thanh công thức và khi bạn nhấp vào nút này, nó sẽ mở ra một hộp thoại từ đó bạn có thể tìm và chèn hàm.
 

Sau khi bạn chọn hàm muốn chèn, hãy nhấp vào OK và nó sẽ hiển thị cho bạn một hộp thoại để xác định các đối số của hàm.
chọn-chức năng bạn muốn chèn
Sử dụng hộp tên
Ở bên phải thanh công thức, bạn có hộp tên hiển thị địa chỉ ô cho ô đã chọn. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng hộp tên này để điều hướng.

Bạn là một ô cụ thể hoặc một phạm vi. Khi bạn nhấp vào hộp tên, nó cho phép bạn chỉnh sửa và bạn có thể nhập địa chỉ ô, sau khi bạn làm điều đó và nhấn enter, nó sẽ điều hướng bạn đến ô đó.

Theo cách tương tự, bạn cũng có thể nhập địa chỉ của một dải ô để chọn nó.

Bạn tham khảo một số bài viết sau:
⇒ Cách sử dụng Format Painter trong Excel
⇒ bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt
⇒ Chổi than chì cho máy phát điện

Chỉnh sửa hình dạng từ thanh công thức

Nếu bạn muốn kết nối một hình với một ô, bạn có thể làm điều đó bằng cách chỉnh sửa nó từ thanh công thức.
Chọn hình dạng mà bạn có trong bảng tính.
Bấm vào thanh công thức để chỉnh sửa nó.
Nhập “=” và chọn ô mà bạn muốn kết nối với hình dạng.
Cuối cùng, nhấp vào, OK.
dịch vụ báo cáo tài chính