Thay đổi màu tab (Màu nền của tab bảng tính)


Trong Excel, đối với mỗi trang tính, bạn có một tab ở cuối. Để tạo sự khác biệt giữa một trang tính với các trang tính khác có thể sử dụng tùy chọn màu tab để áp dụng màu nền. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các bước đơn giản để áp dụng màu nền cho tab.
 
 

Các bước để thay đổi màu tab trong Excel

- Đầu tiên, nhấp chuột phải vào tab trang tính nơi bạn muốn áp dụng màu.
- Từ menu chuột phải, nhấp vào Tab Color.
- Sau đó, chọn màu bạn muốn áp dụng cho tab.
- Cuối cùng, nhấp vào màu để áp dụng nó.
 

Nếu bạn đang sử dụng Excel trên Mac, các bước thay đổi màu tab cũng giống như chúng tôi đã sử dụng trong Windows.
 

Sử dụng màu tab từ tab trang chủ
Đầu tiên, kích hoạt trang tính mà bạn muốn thay đổi màu nền của tab.
Bây giờ, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống “Format”.
Sau đó, đi tới Tùy chọn màu tab.
Cuối cùng, chọn màu bạn muốn áp dụng và nhấp để áp dụng nó.

Xem thêm: Cách di chuyển hàng trong Excel
 

Và trong Mac, các bước cũng giống như trong Windows.
 
 

Phím tắt để thay đổi màu tab bảng tính

Alt⇢ H⇢ O⇢T

Bạn cần nhấn các phím này theo trình tự và thao tác này sẽ mở tùy chọn màu tab từ trình đơn thả xuống định dạng mà chúng ta đã sử dụng trong phương pháp trước.

Khi bạn sử dụng phím tắt này, bạn cần chọn màu bằng các phím điều hướng và cuối cùng, nhấn enter để áp dụng màu.

Khi bạn kích hoạt một trang tính, màu của tab sẽ đậm hơn một chút so với màu của trang tính đó.

Tự phối màu


Nếu bạn muốn sử dụng các màu khác với chủ đề và màu mặc định, hãy nhấp vào tùy chọn “More Colors…”.
 

Trong hộp thoại thêm màu, bạn có thể sử dụng mã (HEX) hoặc (RGB) để chỉ định màu tùy chỉnh mà bạn muốn áp dụng cho tab.
 
 

Xóa màu tab trang tính

Nếu muốn xóa màu tab trang tính, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào ở trên và mở tùy chọn màu tab. Sau đó, nhấp vào tùy chọn “No Color” để loại bỏ màu.
 

Mã VBA để thêm màu tab


Sub ColorAllTab()

Dim ws As Worksheet
Dim wm As String
Dim i As Integer
wm = InputBox("Enter the Sheet Name to Apply the Tab Color", "Sheet Name")
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
    If wm = ws.Name Then
        ws.Tab.Color = RGB(237, 87, 60)
        MsgBox "Color Applied"
        Exit Sub
    End If
Next ws
MsgBox "No Sheet Found."
End Sub


Việc sử dụng mã có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn muốn thêm màu vào tất cả các trang tính có trong sổ làm việc.
Khi bạn chạy mã này , nó sẽ yêu cầu bạn nhập tên trang tính vào hộp nhập. Và khi bạn nhập tên trang tính, nó sẽ áp dụng màu cho tab trang tính đó.

Bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách thay đổi mã màu RGB.
 
Ghi chú
Khi bạn thêm một bảng tính mới , bạn cần thêm màu nền. Không có cách nào để có một tab trang tính có màu nền khi thêm nó.
Để thêm cùng một màu tab vào nhiều trang tính cùng lúc, bạn nhóm chúng lại và sử dụng các bước tương tự mà chúng ta đã thảo luận ở trên.

Bạn nào quan tâm đến lĩnh vực khác tham khảo thêm: Sự khác biệt giữa động cơ ac/dc là gì?
dịch vụ báo cáo tài chính