Thị trường chứng khoán là gì


Thị trường chứng khoán là gì ? Là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên hoặc các nhà đầu tư đang cần nghiên cứu về thị trường chứng khoán tại Việt Nam

Trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường tài chính được biểu hiện cụ thể là thị trường tiền tệ và thị trường vốn, tuy nhiên để huy động vốn dài hạn, bên cạnh việc đi vay ngân hàng thông qua hình thức tài chính gián tiếp, chính phủ và một số công ty còn thực hiện huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán. Khi một bộ phận chứng khoán có giá nhất định được phát hành thì tất yếu nảy sinh nhu cầu về mua bán, trao đổi các chứng khoán đó.

thị trường chứng khoán là gì

Thị trường chứng khoán được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Người ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển kinh tế qua diễn biến trên thị trường chứng khoán. Đến nay hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển đều đã có thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên hình thức sơ khai của thị trường chứng khoán đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm. Đến nay đã có trên hàng trăm thị trường chứng khoán lớn nhỏ hoạt động trên khắp các châu lục. Một số thị trường chứng khoán lâu đời và quan trọng như thị trường chứng khoán New York (1972), Tokyo (1878), London(1793)…

Thị trường chứng khoán là gì

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về thị trường chứng khoán là gì ? chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về thị trường chứng khoán thông qua các quan điểm

Quan điểm thứ nhất: Thị trường chứng khoán và thị trường vốn là một, đều là thị trường tư bản, cung cấp vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên việc đồng nhất hai thị trường này đã bỏ qua tính thanh khoản của các công cụ huy động vốn (cổ phiếu, trái phiếu, vay, thuê mua,..)

Quan điểm thứ hai: Quan điểm của đa số các nhà kinh tế cho rằng “Thị trường chứng khoán được đặc trưng bởi thị trường vốn chứ không phải đồng nhất là một”. Như vậy theo quan điểm này thị trường chứng khoán và thị trường vốn là khác nhau, trong đó thị trường chứng khoán chỉ giao dịch mua bán ccasc công cụ tài chính trung và dài hạn như trái phiếu chính phủ, cổ phiếu và trái phiếu công ty.

Quan điểm thứ ba lại cho rằng: Thị trường chứng khoán là thị trường cổ phiếu”, hay là nơi mua bán các cổ phần được các công ty phát hành ra để huy động vốn. Quan điểm này xuất phát từ việc xem xét mức độ tác động của thị trường tới nền kinh tế khi có biến động thì cổ phiếu ảnh hưởng mạnh hơn.

Tóm lại bản chất thị trường chứng khoán là gì ? được hiểu như thế nào ?

Các quan điểm trên đều được khái quát dựa trên những cơ sở thực tiễn và trong từng điều kiện lịch sử nhất định. Tuy nhiên thị trường chứng khoán được hiểu đơn giản là nơi trao đổi, mua bán các chứng khoán hay các giấy tờ có giá. Việc trao đổi mua bán này được thực hiện theo những quy tắc ấn định trước.

Các chứng khoán là các công cụ tài chính có quyền yêu cầu về thu nhập và tài sản đối với tổ chức phát hành. Việc mua bán này có thể diễn ra ở thị trường sơ cấp hay thị trường thứ cấp, ở thị trường tập trung(tại sở giao dịch) hay thị trường bán tập trung…, Các quan hệ mua bán này thể hiện sự thay đổi chủ sở hữu về chứng khoán, và như vậy, thực chất đây là quá trình vận động của tư bản dưới hình thái tiền tệ, chuyển từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh. Các công cụ trên thị trường chứng khoán có tính lỏng cao, trên cơ sở đó tạo điều kiện cho việc tích tụ, tập trung và phân phối vốn trung và dài hạn hiệu quả trong nền kinh tế.

Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán là gì ? những ai ?

Ngoài khái niệm thị trường chứng khoán là gì thì bạn cần biết các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán là ai ?

Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành 4 nhóm sau:

+ Chủ thể phát hành

+ Chủ thể đầu tư

+ Các tổ chức cung ứng dịch vụ

+ Cơ quan quản lý giám sát thị trường

Để hiểu rõ hơn về các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán các bạn tham khảo thêm tại: Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

Nếu bạn đang tìm hiểu về thị trường chứng khoán là gì ? thì nên tìm hiểu thêm về khóa học kế toán online 1 kèm 1 dạy cách đọc và phân tích BCTC sẽ giúp cho các nhà đầu tư phân tích thị trường và đầu tư hiệu quả, ngoài ra còn có khóa dạy kèm gia sư kế toán 1 kèm 1 trực tiếp tại nhà theo yêu cầu

dịch vụ báo cáo tài chính