Thị trường tài chính là gì


Thị trường tài chính là bộ phận quan trọng bậc nhất, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế hàng hoá. Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Khái niệm thị trường tài chính là gì

Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua và bán các công cụ tài chính.

thị trường tài chính là gì

Thị trường tài chính tiếng anh là: Financial market

Chức năng của thị trường tài chính là gì

Thị trường tài chính đóng vai trò nòng cốt trong quá trình chuyển giao vốn từ những chủ thể thừa vốn sang những chủ thể thiếu vốn. Dòng vốn được dẫn chuyển từ người dư thừa vốn tới người thiếu vốn qua con đường tài chính trực tiếp

Vốn được dẫn chuyển trực tiếp từ chủ thể thừa vốn tới chủ thể có nhu cầu về vốn. Người cần vốn được tài trợ vốn trực tiếp từ người dư thừa vốn bằng cách bán chứng khoán. Chứng khoán được coi là những bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Việc dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người đầu tư, kinh doanh thông qua thị trường tài chính giữ một vị trí vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, vì người có khoản tiết kiệm không phải cũng là người sẵn sàng có cơ hội đầu tư sinh lời, việc dẫn vốn qua thị trường tài chính giúp cho họ có điều kiện sử dụng tiền tiết kiệm để đầu tư kiếm lời. Ngược lại, có nhiều người có cơ hội sản xuất kinh doanh, nhưng không đủ vốn, thông qua thị trường tài chính họ có thể vay mượn vốn để đầu tư.

Thị trường tài chính còn giúp cho dân chúng vay mượn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu như mua nhà ở, ô tô... và như vậy nó cũng giúp cho người sản xuất tiêu thụ được   hàng hoá.

Như vậy, thị trường tài chính giúp cho việc chuyển vốn từ những người không có cơ hội đầu tư sinh lợi tới những người có cơ hội đầu tư, qua đó, thị trường tài chính giúp nâng cao năng suất và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Nó cũng trực tiếp cải thiện mức sống của người tiêu dùng bằng cách giúp họ thoả mãn nhu cầu mua sắm trước  khi tích luỹ đủ tiền.

Vai trò của thị trường tài chính là gì

Thị trường tài chính có các vai trò quan trọng như sau:

Thứ nhất, thị trường tài chính thúc đẩy việc tích luỹ và tập trung vốn để đáp ứng nhu cầu vốn xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Nếu không có thị trường tài chính thì việc huy động vốn để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ bị hạn chế do ngân sách của chính phủ thường eo hẹp, không đủ đáp ứng nhu cầu xây dựng và chi tiêu. Thêm vào đó, sức sản xuất xã hội ngày càng phát triển và quy mô sản xuất ngày càng mở rộng nhu cầu tiền vốn của bản thân hay qua con đường vay ngân hàng truyền thống thì không thể đáp ứng được về mặt thời gian và số lượng. Vì vậy, nếu thị trường tài chính phát triển thì thông qua đó các đơn vị sản xuất và các địa phương có thể phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu huy động nhanh chóng khối lượng vốn lớn đáp ứng nhu cầu.

Thứ hai, thị trường tài chính giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu quả. Việc sử dụng vốn có hiệu quả không chỉ quan trọng đối với người có tiền đầu tư mà cả đối với người vay tiền để đầu tư. Người có tiền tiết kiệm, tiền nhàn rỗi nhận thức rõ giá trị thời gian của đồng tiền mà họ đang nắm giữ. Đồng tiền sẽ không sinh lợi nếu để trong két sắt hoặc gối đầu giường, mà tiền sinh lãi từ gửi tiết kiệm hoặc mua cổ phần... Thông thường lãi thu được qua đầu tư chứng khoán cao hơn lãi trái phiếu Nhà nước hay lãi gửi tiết kiệm, do vậy người đi vay vốn trên thị trường tài chính cũng phải sử dụng vốn vay đó một cách hợp lý mới có thể trả lại được cho người vay và tạo thu nhập và tích luỹ cho chính mình.

Thứ ba, hoạt động thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của chính phủ. Thông qua thị trường tài chính, việc phát hành trái phiếu ra nước ngoài, bán cổ phần tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong nước. Thị trường tài chính nhìn chung rất nhạy cảm đối với các hoạt động kinh tế, thị trường tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời là thưóc đo hiệu quả các hoạt động kinh tế. Giá trị cổ phiếu của các công ty là một ví dụ điển hình, thị giá cổ phiếu tỷ lệ thuận với số lợi nhuận mà công ty đạt được. Chỉ số chung của thị trưòng chứng khoán phản ánh mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó trong thời gian ngắn, trung và dài hạn. Thị trường tài chính giúp Chính phủ và NHTW thực hiện được chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thông qua việc mua bán chứng khoán trên thị trường, từ đó đạt được những mục tiêu nhất định trong từng thời kỳ.

Thứ tư, thị trường tài chính phản ánh mối quan hệ cung và cầu hàng hóa trên thị trường, do vậy giá thị trường của các loại cổ phiếu và trái phiêu đều được xác định thông qua thị trường này. Như vậy thị trường tài chính góp phần định giá cho các  công cụ tài chính. Đồng thời nhờ có thị trường tài chính mà các công cụ này được mua bán nhanh chóng trên một phạm vi rộng, điều đó có nghĩa là tính thanh khoản của các loại chứng khoán đã được tăng lên.

Các chủ thể trên thị trường tài chính là ai

- Hộ gia đình, cá nhân

Các hộ gia đình khi có nguồn thu nhập tạm thời nhàn rỗi sẽ là những người cung ứng vốn, chủ yếu thông qua việc mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hoặc gửi tiền vào ngân hàng.

Hộ gia đình cũng vay trên thị trường tài chính để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các yêu cầu chi tiêu khác của mình.

- Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp được thanh toán hoặc nhận một nguồn thu nhập tại những thời điểm chưa phát sinh nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp sẽ có xu hướng sử dụng số vốn của mình để cho vay hoặc đầu tư mua trái phiếu hoặc cổ phiếu trên thị trường. Bên cạnh đó, việc thiếu vốn sản xuất kinh doanh là điều thường xẩy ra trong hoạt động của các doanh nghiệp. Không phải lúc nào các doanh nghiệp cũng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách vay ngân hàng. Hơn nữa, khi muốn mở rộng sản xuất, đầu tư thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất, các doanh nghiệp thưòng cần vốn lớn với thời gian dài, các NHTM thường ít khi có thể đáp ứng yêu cầu như vậy. Cách phổ biến nhất là các doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu trên thị trường tài chính.

- Các trung gian tài chính

Các ngân hàng sinh ra là đi vay để cho vay. Mặc dù các ngân hàng chỉ là trung gian của việc vay và cho vay, không phải là chủ thể cuối cùng, nó vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc cho vốn chu chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác. Các ngân hàng có thể đi vay từ các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế bằng cách nhận tiền gửi từ khách hàng hay phát hành các loại giấy tờ có giá, sau đó ngân hàng lại dùng số vốn này để cho vay hoặc đầu tư vào các chứng khoán khác nhau trên thị trường.

- Chính phủ

Chính phủ khi có tiền nhàn rỗi đều tìm cách sinh lợi dưới dạng mua trái phiếu hoặc gửi tiền vào ngân hàng. Ngoài ra, chính phủ cũng vay trên thị trường tài chính bằng cách phát hành tín phiếu hoặc trái phiếu kho bạc, công trái quốc gia... để bù đắp cho sự thiếu hụt ngân sách nhà nước.

- Ngân hàng trung ương

Khác với các chủ thể trên, NHTW tham gia thị trường tài chính không vì mục tiêu lợi nhuận. Hành vi mua hay bán chứng khoán trên thị trường là cách NHTW đang thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của mình đối với chính sách tiền tệ quốc gia.

Trên là bài viết thị trường tài chính là gì giúp bạn hiểu hơn về đầu tư tài chính, bạn có thể tìm hiểu về các khóa học kế toán thực hành online thực tế do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trực tiếp đào tạo

Ngoài tìm hiểu về thị trường tài chính là gì thì bạn cần tìm hiểu thêm về: So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

dịch vụ báo cáo tài chính