Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022


Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022 gồm những thủ tục gì ? Công ty cổ phần là công ty mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau thì gọi là cổ phần và các thành viên nắm giữ cổ phần thì gọi là cổ đông của công ty

thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022

Điều kiện tối thiểu để làm thủ tục thành lập công ty cổ phần số lượng cố đông tối thiểu là 3, và đối với hình thức này không hạn chế số lượng thành viên. Ở đây cổ đông có thể là cá nhân, hoặc là các tổ chức

Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2022:

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó:

+ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (CP)

+ Cổ đông sở hưu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lương cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa

+ Cỏ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển chượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 của luật doanh nghiệp

+ Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiểu các loại để huy động vốn

Để làm thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022 ngoài việc tìm hiểu thế nào là công ty cổ phần thì cũng phải tìm hiểu kỹ cổ đông sáng lập là gì và quy định về cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Ai là cổ đông sấng lập trong công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Lưu ý :

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty TNHH hoặc được chia, tách, hợp nhất, sát nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sang lập

Cổ đông sáng lập phải cung nhay đăng ký ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thuông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sang lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp này CĐ dự định chuyển nhượng CP không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó

Chi tiết về đặc điểm loại hình này xem thêm tại:  Công ty cổ phần là gì

Trước khi thực hiện các thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2021 thì bạn cần phải tuân thủ các quy định liên quan như phải có tên công ty, địa chỉ nhà đất, vốn điều lệ và tỷ lệ chia vốn, ngành nghề kinh doanh chinh

Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022 như sau:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4 ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

2. Điều lệ của công ty cổ phần

3. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần (tải mẫu phụ lúc I-7 ban hành kèm thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (tải mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

5. Bản sao các giấy tờ sau:

+ Đối với cá nhân: Bạn cần photo công chứng CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (bao gồm người đại diện pháp luật và các cổ đông)

+ Đối với tổ chức:  Giấy tờ pháp lý của tổ chức là quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản cử người đại diện ủy quyền, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

6. Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ  (yêu cầu có chứng minh thư của người được ủy quyền)

Đối với thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022 trong trường hợp nếu thuê người làm thủ tục thì bắt buộc phải làm giấy ủy quyền

Nơi nộp hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần 2022

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hoặc nộp trực tuyến trên trang dangkykinhdoanh

Thời hạn giải quyết thủ tục thành lập công ty cổ phần

Trong thời hạn 04 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tại sao lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần

So với các loại hình khác công ty cổ phần có những ưu điểm sau

+ Được phát hành cổ phần dề huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế

+ Có cấu trúc vốn đa dang, phù hợp với yêu cầu phát triển và yêu cầu quản lý của công ty, cổ đông của công ty cổ phần được thực hiện các quyền của chủ sỡ hữu thông qua ĐHĐCĐ

+ Các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi góp vốn nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao

+ Quy mô hoạt động của công ty cổ phần thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua huy động vốn cổ phần

Trên là bài viết thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2022, nếu bạn muốn khởi nghiệp cần một đơn vị hỗ trợ các thủ tục hãy liên hệ với chúng tôi: Dịch vụ thành lập công ty

Nếu bạn muốn quản lý tốt xây dựng doanh nghiệp hiệu quả thì nên tìm hiểu rõ về công tác tài chính trước khi khởi nghiệp thông qua khóa: Học kế toán thực hành online

Sau khi tiến hành làm thủ tục thành lập công ty cổ phần xong doanh nghiệp sẽ tiến hành làm các thủ tục về thuế và kế toán, hãy liên hệ: Dịch vụ kế toán thuế   - Để được tư vấn miễn phí

dịch vụ báo cáo tài chính