Thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm năm 2022


Một trong những mặt hàng hot nhất hiện nay là Mỹ Phẩm bởi qua các năm đã thu hút được sự quan tâm lớn của giới tiêu dùng, do vậy nhu cầu làm thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm năm 2022 ngày càng tăng cao, trong bài viết này sẽ trình bày các thủ tục và điều kiện để thành lập một công ty sản xuất mỹ phẩm

thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phầm 2022

Để hoạt động cơ sở sản xuất mỹ phẩm thì ngoài các thủ tục thành lập giấy phép đăng ký kinh doanh cơ sở sản xuất cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm căn cứ theo nghị định 93/2016/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm năm 2022

Trước tiên bạn cần chuẩn bị các thông tin để làm thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm 2022 như sau:

Tên công ty: Bạn phải có tên công ty

Tên người đại diện pháp luật

Loại hình là công ty TNHH hay công ty cổ phần

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ: Tỷ lệ góp vốn

Các bạn tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Sau khi hoàn thành các thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm 2022 thì bạn cần quan tâm tới giấy phép con là điều kiện cần để có thể hoạt động được bình thường

Sau thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm 2022 cần điều kiện gì

Căn cứ điều 4 của Nghị định 93/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 155/2018 thì sau thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm 2022 cần các điều kiện cấp giấy chứng nhận sau

Thứ nhất về cơ sở vật chất:

Điều kiện đầu tiên làm thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm là bắt buộc phải có cơ sở, vật chất để hoạt động cụ thể

- Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại

Thứ hai: Có hệ thống quản lý chất lượng

Ngoài ra điều kiện 1 thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm bạn cần có khâu kiểm tra và quản lý hệ thống chất lượng của sản phẩm sản xuất ra

- Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

- Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

- Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.

Thứ ba: Điều kiện về nhân sự

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

Trình tự cấp giấy chứng nhận làm thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm 2022:

Hồ sơ đề nghị:

Tại điều 7 Nghị định 93/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 155/2018 quy định hồ sơ đề nghị cấp gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất

Trình tự cấp Giấy chứng nhận:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 93/2016 thì trình tự thực hiện được quy định như sau:

- Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế, trước khi tiến hành sản xuất

- Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định. Nếu không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên là bài viết thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm 2022 dành cho các bạn mới khởi nghiệp, ngoài các thủ tục pháp lý liên quan tới việc thành lập công ty chúng tôi còn tiếp nhận dịch vụ kế toán thuế trọn gói tư vấn hỗ trợ các vấn đề liên quan tới thuế và kế toán

Ngoài các thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm các bạn có thể tham khảo thêm: Quy định khi đặt tên công ty
 

 

dịch vụ báo cáo tài chính