Thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023


Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc sử dụng và quản lý tài sản cố định (TSCĐ) là một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi doanh nghiệp đối diện với việc sở hữu những TSCĐ không còn phù hợp hoặc đã hết khả năng sử dụng. Để giải quyết tình trạng này, thủ tục thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao là một giải pháp hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Tại sao phải làm thủ tục thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao

1. Đơn giản hóa cơ cấu tài sản:
Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định giúp doanh nghiệp giảm bớt số lượng TSCĐ không cần thiết, tập trung nguồn lực vào những tài sản có hiệu suất sử dụng cao và phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Qua đó, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp trở nên đơn giản, dễ quản lý hơn và giúp tiết kiệm chi phí.
2. Tối ưu hóa nguồn lực:
Thanh lý tài sản cố định không còn sử dụng được giúp giải phóng nguồn lực vốn, không gian, và nhân lực. Doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền thu được từ việc thanh lý để đầu tư vào các dự án mới, nâng cấp cơ sở vật chất, hoặc tăng cường vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày.
3. Đáp ứng yêu cầu kế toán và quản lý tài chính:
Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định theo đúng quy định giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu kế toán và quản lý tài chính của cơ quan quản lý nhà nước. Việc lập "Biên bản thanh lý TSCĐ" và các chứng từ liên quan rõ ràng và minh bạch giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình kiểm toán.
4. Tạo đà cho sự phát triển bền vững:
Bằng việc thanh lý những tài sản cố định không còn hiệu quả, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới công nghệ, tăng cường năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và cạnh tranh trên thị trường.
Tóm lại, thủ tục thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao là một giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tài nguyên và đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn. Việc thực hiện đúng quy trình, cẩn thận và minh bạch trong quá trình thanh lý là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của quyết định này và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai..

Trình tự thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất 2023

Các bước cần thiết để tiến hành thủ tục thanh lý tài sản cố định (TCSĐ) đã hết khấu hao:

Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản

Kiểm kê tài sản: Xác định và lập danh mục tài sản cần thanh lý dựa trên quá trình kiểm kê tài sản của doanh nghiệp.
Lập tờ trình: Lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản cố định theo mẫu quy định của doanh nghiệp.
Phê duyệt danh mục thanh lý: Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản cần được phê duyệt bởi thủ trưởng đơn vị.

Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản

Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định.
Thành lập hội đồng kiểm kê và đánh giá lại tài sản để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thanh lý.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản với đầy đủ thành viên:
Thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng.
Kế toán trưởng, kế toán tài sản.
Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản.
Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản cần thanh lý.
Đại diện đoàn thể (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý

Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:
Bán tài sản: Quyết định giá bán và thực hiện các thủ tục bán tài sản.
Huỷ tài sản: Thực hiện các thủ tục huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị

Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản...).
Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước.
Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Quy định pháp lý về thủ tục thanh lý tài sản cố định:

Căn cứ vào mục 3.2.2 khoản 3 điều 35 của thông tư 200/2014/TT-BTC: “ Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ”
“Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.”
Quy trình thanh lý tài sản cố định cần tuân thủ đúng các quy định và quy trình của cơ quan quản lý nhà nước và theo đúng qui định của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc lưu trữ và bảo quản tài liệu liên quan đến quá trình thanh lý cũng là một yếu tố quan trọng để tránh rủi ro trong quá trình kiểm toán và giám sát sau này.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

thủ tục thanh lý tài sản cố định
Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên, doanh nghiệp sẽ có thông tin rõ ràng về việc thanh lý TSCĐ, cũng như các ghi chép kế toán phù hợp. Việc ghi sổ kế toán đúng đắn trong trường hợp thanh lý TSCĐ là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kế toán và tài chính của doanh nghiệp.
Tải mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định: Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định
Tìm hiểu số năm tối đa được trích: Khung trích khấu hao tài sản cố định
Trên là bài viết thủ tục thành lý tài sản cố định nếu bạn chưa vững kinh nghiệm, chưa biết bắt đầu làm kế toán từ đâu thì có thể tìm hiểu qua về khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế do đội ngũ kế toán trưởng của Kế Toán Minh Việt chuyên làm dịch vụ kế toán thuế và dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp ở nhiều loại hình từ thương mại dịch vụ cho tới sản xuất xây dựng
dịch vụ báo cáo tài chính