Tiêu thụ sản phẩm là gì


Tiêu thụ sản phẩm là gì ? Là câu hỏi của nhiều bạn quan tâm khi nghiên cứu hay làm việc liên quan tới mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Đối với các hoạt động kinh doanh sản xuất thì việc tiêu thụ sản phẩm và các quá trình thực hiện kế toán tiêu thụ sản phẩm là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế công nghiệp hiện nay

Tiêu thụ sản phẩm là gì

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị  của hàng hóa, tức là chuyển hóa vốn từ hình thái  hiện vật sang giá trị, đây là khâu cuối cùng của quá  trình sản xuất, chuyển quyền sở hữu về hàng hóa,  thành phẩm từ doanh nghiệp cho khách hàng.

Một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ sản phẩm là gì

- Doanh thu: Là giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán tính theo giá bán và là yếu tố góp  phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Ghi nhận doanh thu phải tuân thủ nguyên tắc doanh thu  thực hiện, nguyên tắc phù hợp. Doanh thu được ghi nhận không bao gồm các khoản thuế gián  thu phát sinh trong quá trình tiêu thụ, trừ trường hợp không xác định được số thuế phải nộp  ở thời điểm xuất hóa đơn.

tiệu thụ sản phẩm là gì

- Chiết khấu thanh toán
Là số tiền người bán, người thu tiền thưởng cho người  mua, người trả tiền do thanh toán tiền hàng trước thời hạn  quy định.
- Chiết khấu thương mại
Là số tiền người bán thưởng cho người mua theo tỷ lệ nhất định tính trên giá bán do đã mua hàng với khối lượng lớn.
- Giảm giá hàng bán
Là số tiền người bán giảm cho người mua theo tỷ lệ nhất  định tính trên giá bán do hàng đã bán bị kém phẩm chất  hoặc do người bán giao hàng sai về thời gian, địa điểm.
- Hàng bán bị trả lại
Giá trị hàng đã bán tính theo giá bán chấp nhận cho khách  hàng trả lại do kém phẩm chất, sai quy cách, hư hỏng.
- Giá vốn hàng bán
Chi phí doanh nghiệp bỏ ra nằm trong số sản  phẩm, hàng hóa đã bán, dịch vụ đã cung cấp cho  khách hàng.
Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các phương pháp: Nhập trước – Xuất trước,  Đích danh, Giá đơn vị bình quân để xác định  giá vốn thành phẩm, hàng hóa trên cơ sở  tuân thủ nguyên tắc nhất quán.
- Các khoản giảm trừ doanh thu
Chứng khoán thương mại, giảm giá hàng bán và  Hàng bán bị trả lại. Các khoản thuế gián thu: thuế  xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi  trường và VAT theo phương pháp trực tiếp có thể có  hoặc không có trong các khoản giảm trừ doanh thu.
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
tiêu thụ sản phẩm là gì
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
tiêu thụ sản phẩm là gì

Xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong một số trường hợp

- Đối với hàng hóa bán  theo phương thức trả  góp: Tiền bán hàng hóa  trả tiền một lần, không  bao gồm tiền lãi trả góp.
- Đối với hoạt động gia  công: Tiền thu về hoạt  động gia công.
- Đối với hàng hóa dùng  để trao đổi: Giá bán của  sản phẩm, hàng hóa  cùng loại hoặc tương  đương trên thị trường  tại thời điểm trao đổi.
- Đối với hàng hóa nhận  bán ký gửi, đại lý: Tiền hoa  hồng được hưởng.
- Đối với hoạt động cho thuê tài sản: Tiền bên thuê trả  từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê  trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu được  phân bổ cho số năm trả tiền trước.
- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch: Số tiền  cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị  gia tăng.
- Đối với hoạt động cho thuê sân gôn: Tiền bán thẻ  hội viên, bán vé chơi gôn.
- Đối với hoạt động vận tải: Toàn bộ doanh thu vận  chuyển hành khách, hàng hóa phát sinh trong kỳ.
Trên là bài viết tiêu thụ sản phẩm là gì ? dành cho các bạn đang nghiên cứu về lĩnh vực tiêu thụ, doanh thu, nếu bạn chưa biết gì về kế toán có thể tìm hiểu các khóa học kế toán online thực hành thực tế để nghiên cứu và nâng cao kiến thức
Ngoài ra luyện thêm các bài tập liên quan tới tiêu thụ sản phẩm: Bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm
Bài tiếp theo bạn nên nghiên cứu liên quan tới tiêu thụ sản phẩm: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

 

dịch vụ báo cáo tài chính