Tiêu thụ sản phẩm là gì

Tiêu thụ sản phẩm là gì và một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, Xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong một số trường hợp


Tiêu thụ sản phẩm là gì ? Là câu hỏi của nhiều bạn quan tâm khi nghiên cứu hay làm việc liên quan tới mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Đối với các hoạt động kinh doanh sản xuất thì việc tiêu thụ sản phẩm và các quá trình thực hiện kế toán tiêu thụ sản phẩm là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế công nghiệp hiện nay

Tiêu thụ sản phẩm là gì

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị  của hàng hóa, tức là chuyển hóa vốn từ hình thái  hiện vật sang giá trị, đây là khâu cuối cùng của quá  trình sản xuất, chuyển quyền sở hữu về hàng hóa,  thành phẩm từ doanh nghiệp cho khách hàng.

Một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ sản phẩm là gì

- Doanh thu: Là giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán tính theo giá bán và là yếu tố góp  phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Ghi nhận doanh thu phải tuân thủ nguyên tắc doanh thu  thực hiện, nguyên tắc phù hợp. Doanh thu được ghi nhận không bao gồm các khoản thuế gián  thu phát sinh trong quá trình tiêu thụ, trừ trường hợp không xác định được số thuế phải nộp  ở thời điểm xuất hóa đơn.

tiệu thụ sản phẩm là gì

- Chiết khấu thanh toán
Là số tiền người bán, người thu tiền thưởng cho người  mua, người trả tiền do thanh toán tiền hàng trước thời hạn  quy định.
- Chiết khấu thương mại
Là số tiền người bán thưởng cho người mua theo tỷ lệ nhất định tính trên giá bán do đã mua hàng với khối lượng lớn.
- Giảm giá hàng bán
Là số tiền người bán giảm cho người mua theo tỷ lệ nhất  định tính trên giá bán do hàng đã bán bị kém phẩm chất  hoặc do người bán giao hàng sai về thời gian, địa điểm.
- Hàng bán bị trả lại
Giá trị hàng đã bán tính theo giá bán chấp nhận cho khách  hàng trả lại do kém phẩm chất, sai quy cách, hư hỏng.
- Giá vốn hàng bán
Chi phí doanh nghiệp bỏ ra nằm trong số sản  phẩm, hàng hóa đã bán, dịch vụ đã cung cấp cho  khách hàng.
Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các phương pháp: Nhập trước – Xuất trước,  Đích danh, Giá đơn vị bình quân để xác định  giá vốn thành phẩm, hàng hóa trên cơ sở  tuân thủ nguyên tắc nhất quán.
- Các khoản giảm trừ doanh thu
Chứng khoán thương mại, giảm giá hàng bán và  Hàng bán bị trả lại. Các khoản thuế gián thu: thuế  xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi  trường và VAT theo phương pháp trực tiếp có thể có  hoặc không có trong các khoản giảm trừ doanh thu.
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
tiêu thụ sản phẩm là gì
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
tiêu thụ sản phẩm là gì

Xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong một số trường hợp

- Đối với hàng hóa bán  theo phương thức trả  góp: Tiền bán hàng hóa  trả tiền một lần, không  bao gồm tiền lãi trả góp.
- Đối với hoạt động gia  công: Tiền thu về hoạt  động gia công.
- Đối với hàng hóa dùng  để trao đổi: Giá bán của  sản phẩm, hàng hóa  cùng loại hoặc tương  đương trên thị trường  tại thời điểm trao đổi.
- Đối với hàng hóa nhận  bán ký gửi, đại lý: Tiền hoa  hồng được hưởng.
- Đối với hoạt động cho thuê tài sản: Tiền bên thuê trả  từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê  trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu được  phân bổ cho số năm trả tiền trước.
- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch: Số tiền  cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị  gia tăng.
- Đối với hoạt động cho thuê sân gôn: Tiền bán thẻ  hội viên, bán vé chơi gôn.
- Đối với hoạt động vận tải: Toàn bộ doanh thu vận  chuyển hành khách, hàng hóa phát sinh trong kỳ.
Trên là bài viết tiêu thụ sản phẩm là gì ? dành cho các bạn đang nghiên cứu về lĩnh vực tiêu thụ, doanh thu, nếu bạn chưa biết gì về kế toán có thể tìm hiểu các khóa học kế toán online thực hành thực tế để nghiên cứu và nâng cao kiến thức
Ngoài ra luyện thêm các bài tập liên quan tới tiêu thụ sản phẩm: Bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm
Bài tiếp theo bạn nên nghiên cứu liên quan tới tiêu thụ sản phẩm: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Doanh thu tiêu thụ là gì
Doanh thu tiêu thụ là gì và xác định một số chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và kết quả tiêu thụ

Ngày đăng: 24/02/2022 15:21:23
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào

Ngày đăng: 12/01/2022 17:35:02
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định ? Anh chị hãy cho biết các tiêu chuẩn để ghi nhận một tài sản là TSCĐ theo quy định hiện hành

Ngày đăng: 29/12/2021 10:31:58
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được áp dụng hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam và nên lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ nào

Ngày đăng: 25/12/2021 17:49:02
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào ? Các phương án cách khắc phục xử lý trường hợp khi mua hàng hóa, nguyên vật liệu bị âm kho

Ngày đăng: 25/12/2021 17:47:25
Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200
Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200 hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ tăng giảm công cụ dụng cụ

Ngày đăng: 23/12/2021 12:08:46
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 có tên là S36-DN ban hành tại phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC được sử dụng dùng trong việc tập hợp chi phí

Ngày đăng: 22/12/2021 10:18:10
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là tài khoản tổng hợp để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp khi tính giá thành sản phẩm có tài khoản sử dụng là 154

Ngày đăng: 22/12/2021 09:53:52
Phân biệt giữa chi phí và chi tiêu
Phân biệt giữa chi phí và chi tiêu khác nhau như thế nào và mối quan hệ giữa chi phí và chi tiêu

Ngày đăng: 20/12/2021 16:45:13
Bài tập kế toán các khoản phải thu phải trả có đáp án
Bài tập kế toán các khoản phải thu phải trả có đáp án dành để luyện về các dạng kế toán phải thu, phải trả, các khoản phải nộp nhà nước, dự phòng phải thu khó đòi

Ngày đăng: 16/12/2021 17:46:14

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.