Ủy nhiệm chi là gì


Ủy nhiệm chi là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi cho ngân hàng nơi người trả tiền mở tài khoản yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của người trả tiền để trả  cho người thụ hưởng.

Ủy nhiệm chi là gì

Ủy nhiệm chi hay gọi UNC là phương thức mà người trả tiền sẽ lập lệnh thanh toán theo mẫu mà ngân hàng cung cấp Sau đó, người trả tiền sẽ gửi lại ngân hàng tại nơi mở tài khoản để yêu cầu trích một số tiền trong tài khoản thanh toán của mình bằng với số tiền ghi trên ủy nhiệm chi để trả cho người thụ hưởng.

ủy nhiệm chi là gì

Cách viết mẫu ủy nhiệm chi

Ví dụ hướng dẫn viết mẫu ủy nhiệm chi

Căn cứ vào hóa đơn GTGT DH/18P 1235682 và các giấy tờ liên quan được Giám đốc phê duyệt, công ty tiến hành ghi Ủy nhiệm chi thành 2 liên: 1 liên lưu tại công ty, 1 liên chuyển đến ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Trì để thanh toán tiền hàng cho công ty cơ khí Đông Hải. Kế toán nhận được GBN 354622 của ngân hàng Agribank để làm chứng từ gốc căn cứ ghi sổ.(  Nghiệp vụ 5,18 tương tự, phụ lục chứng từ kèm theo)

                                                        ỦY NHIỆM CHI

                                                         Payment Order

                                                       Ngày 10/01/2021          Số: UNC 113

Tên đơn vị trả tiền (Payer): Công ty TNHH Thương mại và vận tải Nguyễn Mạnh Dũng

Tài khoản Nợ (Debit A/C): 3180205429809

Tại ngân hàng (With Bank): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Trì

Số tiền bằng số: 250.000.000 VND

Số tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng.

Tên đơn vị nhận tiền (Payer): Công ty cơ khí Đông Hải

Tài khoản Có (Credit A/C): 100869740827

Tại ngân hàng (With Bank): Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -BIDV

Nôi dung: Thanh toán tiền hàng

Ngày hạch toán (Accounting date): 10/01/2021

 

     Khách hàng trả tiền                        Giao dịch viên               Kiểm soát

Kế toán trưởng    Chủ tài khoản

(Đã ký)                    (Đã ký)                         (Đã ký)                             (Đã ký)

 

Lưu ý khi viết ủy nhiệm chi

Khách hàng

Ngân hàng

- Ngày/tháng/năm: chính là ngày lập ủy nhiệm chi

- Đơn vị trả tiền:

    Tên tài khoản: tên của cá nhân/doanh nghiệp đứng tên tài khoản trích tiền

    Số tài khoản: tài khoản của bên chuyển tiền

    Tại ngân hàng: chính là ngân hàng nơi khách hàng có tài khoản.

    Số tiền bằng số: là số tiền bạn muốn chuyển, phải ghi cụ thể số tiền và loại tiền. Ví dụ 250.000.000 VNĐ

    Số tiền bằng chữ: diễn giải đúng nội dung của số tiền bằng chữ. Ví dụ hai trăm năm mươi triệu đồng.

Nội dung thanh toán: chính là lý do bạn chuyển tiền

    Phí: lựa chọn phí do đơn vị chuyển tiền trả hay đơn vị thụ hưởng chi trả.

- Đơn vị thụ hưởng:

    Đơn vị thụ hưởng/tên tài khoản thụ hưởng: chính là tên người/công ty/doanh nghiệp bạn muốn chuyển tiền. Lư ý phải ghi đầy đủ theo như tên đăng ký tài khoản.

    Số tài khoản: là số tài khoản bạn muốn chuyển tiền tới

    Tại ngân hàng: Số tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng nào thì ghi tên ngân hàng đó.

    Số bút toán

    Giao dịch viên

    Kiểm soát viên

 

 

Có mấy loại ủy nhiệm chi ?

Thứ nhất: Là mẫu ủy nhiệm chi tại quầy

Bạn sẽ phải ra các quầy giao dịch của ngân hàng để lấy mẫu ủy nhiệm chi viết trực tiếp

Thứ hai: Lập ủy nhiệm chi online

Bạn truy cập vào trang của ngân hàng để lập lệnh ủy nhiệm chi trực tuyến trên đó sau đó in ra mang tới ngân hàng

 

Ủy nhiệm chi có mấy liên ?

Ủy nhiệm chi thường có 2 liên

 Liên 1: Ngân hàng sẽ giữ lại

 Liên 2: Gửi doanh nghiệp giữ lại làm căn cứ ghi sổ

Trên là bài viết ủy nhiệm chi là gì để các bạn hiểu rõ hơn về ủy nhiệm chi, nếu bạn cần tìm hiểu các khóa học kế toán online hãy liên hệ với chúng tôi sẽ được đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trực tiếp đào tạo

Xem thêm các mẫu:

Giấy báo nợ là gì

⇒ Giấy báo có là gì

 

dịch vụ báo cáo tài chính