Xóa dấu gạch ngang (-) trong Excel?


Excel là một công cụ tuyệt vời khi nói đến thao tác dữ liệu. Có nhiều chức năng và chức năng trong Excel cho phép bạn sửa đổi dữ liệu của mình để nhanh chóng nhận được kết quả mong muốn.
Một tình huống phổ biến là khi bạn nhận được dữ liệu của mình có dấu gạch ngang/dấu gạch nối và bạn muốn xóa chúng.
Ví dụ: bên dưới, tôi có dữ liệu giả ở định dạng Số an sinh xã hội mà tôi muốn xóa dấu gạch ngang ở giữa các số.
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn bốn phương pháp dễ dàng để loại bỏ dấu gạch ngang trong Excel.

Phương pháp 1 – Xóa dấu gạch ngang bằng Flash Fill

Nếu bạn có tập dữ liệu nhất quán thì cách dễ nhất để xóa dấu gạch ngang là sử dụng Flash Fill .
Flash Fill hoạt động bằng cách xác định các mẫu và cung cấp cho bạn kết quả sau khi bạn nhập kết quả dự kiến ​​vào một hoặc hai ô.
Hãy để tôi chỉ cho bạn cách nó hoạt động với một ví dụ đơn giản.
Bên dưới, tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có SSN có dấu gạch ngang và tôi muốn xóa các dấu gạch ngang này và chỉ nhận các số.
 

Dưới đây là các bước để làm điều này:
Nhập kết quả dự kiến ​​vào Ô B2 (là ô đầu tiên liền kề với tập dữ liệu của chúng tôi, nơi chúng tôi có các số mà chúng tôi muốn xóa dấu gạch ngang)
 
Nhấn phím Enter. Thao tác này sẽ đưa con trỏ đến ô B3.
Giữ phím Control và nhấn phím E . Đây là phím tắt để sử dụng Flash Fill trong Excel. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào tab Trang chủ, nhấp vào biểu tượng Điền trong nhóm Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng Lấp đầy Flash.
 
 
Các bước trên sẽ ngay lập tức lấp đầy toàn bộ cột với kết quả mong đợi (trong đó các dấu gạch ngang đã bị xóa).
 
Điều này có thể thực hiện được vì Flash Fill có thể xác định mẫu khi chúng tôi nhập dữ liệu vào ô B2, sau đó sao chép tương tự trong khi cung cấp cho chúng tôi kết quả trong tất cả các ô trong cột.

Bạn cũng có thể sử dụng Flash Fill để xóa một số dấu gạch ngang. Ví dụ: nếu tôi chỉ muốn loại bỏ dấu gạch ngang đầu tiên trong khi vẫn giữ dấu gạch ngang thứ hai, tôi có thể làm điều đó bằng cách nhập 695-77990 vào ô B2 rồi sử dụng Flash Fill.

Lưu ý : Mặc dù Flash Fill khá tốt trong việc xác định các mẫu nhưng có thể không phải lúc nào cũng chính xác. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra xem bạn đã có kết quả đúng chưa. Nếu nó mang lại cho bạn kết quả sai, hãy thử nhập kết quả dự kiến ​​vào hai ô đầu tiên rồi sử dụng Flash Fill.

Bạn xem thêm: 
bài tập nguyên lý kế toán
 

Phương pháp 2 – Xóa dấu gạch ngang bằng Tìm và Thay thế

Một cách nhanh chóng khác để nhanh chóng loại bỏ dấu gạch ngang khỏi một ô là sử dụng kỹ thuật Tìm và Thay thế (nơi chúng tôi tìm thấy dấu gạch ngang và thay thế nó bằng một chuỗi rỗng)
Hãy để tôi chỉ cho bạn cách nó hoạt động bằng cách sử dụng một ví dụ đơn giản.
Dưới đây, tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có các số trong cột A có dấu gạch ngang ở giữa và tôi muốn loại bỏ các dấu gạch ngang này:
 
Dưới đây là các bước để làm điều này:
Chọn các ô có dữ liệu mà bạn muốn xóa dấu gạch ngang
Nhấp vào tab Trang chủ
Trong nhóm Chỉnh sửa, nhấp vào tùy chọn Tìm và Chọn, sau đó nhấp vào Thay thế. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Tìm và Thay thế.
 
Mẹo : Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Control + F để mở hộp thoại Tìm và Thay thế

Trong trường Find what, nhập ký tự gạch ngang (đây là ký tự chúng ta muốn tìm rồi xóa khỏi ô)
 
Để trống trường 'Thay thế bằng'.

Nhấp vào nút Thay thế tất cả.
Nó sẽ hiển thị một hộp thông báo cho biết có bao nhiêu dấu gạch ngang đã bị xóa. Nhấp vào OK.
nhấp vào OK trong hộp thông báo cho biết có bao nhiêu dấu gạch ngang đã bị xóa
Các bước trên sẽ xóa tất cả các dấu gạch ngang khỏi tất cả các ô đã chọn và bạn sẽ chỉ còn lại các số.

Lưu ý : Một hạn chế của phương pháp này là bạn không thể sử dụng nó để xóa dấu gạch ngang một cách có chọn lọc. Ví dụ: bạn không thể chọn chỉ xóa dấu gạch ngang đầu tiên hoặc dấu gạch ngang cuối cùng. Khi Tìm và Thay thế được sử dụng, nó sẽ xóa tất cả các dấu gạch ngang trong phạm vi đã chọn.
 
dịch vụ báo cáo tài chính