Xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh bị phạt bao nhiêu?


Việc xuất hóa đơn trong ngành nghề không đăng ký kinh doanh đang là một vấn đề được quan tâm trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, mặc dù có những ngành nghề không được đăng ký kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn cho các giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, nếu có thay đổi trong ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thông báo thay đổi đúng quy định với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 
xuat-hoa-don-nganh-nghe-khong-dang-ky-kinh-doanh-bi-phat-bao-nhieu

Vấn đề về việc xuất hóa đơn cho ngành nghề không đăng ký kinh doanh đòi hỏi sự hiểu biết về quy định pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. Dưới đây là các điểm cần lưu ý:

    Nguyên tắc về việc xuất hóa đơn: Điều 4 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định rằng người bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cần phải lập hóa đơn cho người mua, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ không phải là mục đích chính của ngành nghề kinh doanh.
    Quy định về tự do kinh doanh: Luật Doanh nghiệp năm 2020 cho phép doanh nghiệp tự do kinh doanh trong các ngành, nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật.
    Quy định về thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Việc không thông báo thay đổi này có thể bị xử phạt theo quy định.
    Quy định của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT đầu vào: Công văn 1387/TCT-KK ngày 14/4/2015 quy định rằng doanh nghiệp có thể kê khai thuế GTGT đầu vào cho hoạt động kinh doanh không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ khi đây là ngành nghề có điều kiện hoặc bị cấm kinh doanh.
    Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh: Khi muốn thay đổi hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thông báo thay đổi cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cần nhớ rằng, việc thực hiện đúng các quy trình và thủ tục theo quy định pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các vấn đề pháp lý và xử phạt có thể phát sinh. Đối với thông tin chi tiết và cụ thể hơn, việc tham khảo trực tiếp các văn bản pháp luật hoặc tìm sự tư vấn từ luật sư sẽ là điều cần thiết.

Mức phạt cho việc xuất hóa đơn trong ngành nghề không đăng ký kinh doanh được quy định theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP và có thể áp dụng các mức phạt sau:

    Chậm thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh:
        Chậm từ 01 - 10 ngày: Phạt cảnh cáo.
        Chậm từ 11 - 30 ngày: Phạt từ 03 - 05 triệu đồng.
        Chậm từ 31 - 90 ngày: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.
        Chậm từ 91 ngày trở lên: Phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
        Không thông báo: Phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Đây là các mức phạt áp dụng cho việc chậm thông báo hoặc không thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cần lưu ý rằng các quy định và mức phạt có thể được điều chỉnh hoặc cập nhật sau ngày kiến thức cuối cùng của tôi.

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Việt Nam thường được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

    Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đây là mẫu được cung cấp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc theo quy định của pháp luật.
    Nếu doanh nghiệp là công ty:
        Cần có Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
    Nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn với một thành viên:
        Cần có nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Hồ sơ cũng có thể được nộp qua bưu điện hoặc nộp online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu có hỗ trợ.
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và xử lý
    Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ.
    Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, cán bộ tiếp nhận sẽ cấp giấy biên nhận có ngày hẹn trả kết quả.
    Hướng dẫn bổ sung nếu cần: Nếu hồ sơ còn thiếu thông tin, cán bộ sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ cách bổ sung theo quy định.
Bước 4: Nhận kết quả
Sau khi xử lý, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu có hỗ trợ.

Để thực hiện thủ tục này một cách chính xác và thuận lợi nhất, nên tham khảo thông tin cụ thể từ văn bản pháp luật mới nhất hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đăng ký đúng ngành nghề kinh doanh theo quy định, việc xuất hóa đơn cho hoạt động kinh doanh có thể bị xử phạt với mức phạt khác nhau. Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, mức phạt có thể dao động từ cảnh cáo đến mức phạt tối đa lên đến 30 triệu đồng tùy thuộc vào thời gian chậm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh và vi phạm cụ thể.

Việc tuân thủ quy định về đăng ký ngành nghề kinh doanh và thực hiện đầy đủ trách nhiệm về xuất hóa đơn không chỉ giúp doanh nghiệp tránh phạt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh bền vững và minh bạch trên thị trường.

Xem thêm: Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh
dịch vụ báo cáo tài chính