Lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng có gì khác nhau?


Lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng đều liên quan chặt chẽ đến việc đo lường sự tăng giảm của giá cả trong nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt quan trọng cần được hiểu rõ. Đoạn giới thiệu bài viết có thể được viết như sau:
lam-phat-va-chi-so-gia-tieu-dung-co-gi-khac-nhau

"Bản chất của lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index) thường gây nhầm lẫn cho nhiều người khi họ cố gắng hiểu rõ về tình hình kinh tế của một quốc gia. Mặc dù cả hai đều đo lường sự biến động của giá cả, nhưng lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng thực sự khác biệt nhau ở điểm nào? Bài viết này sẽ phân tích sự khác nhau giữa hai khái niệm này, từ cách đo lường, phạm vi ảnh hưởng cho đến tác động của chúng đối với nền kinh tế và người tiêu dùng.

1. Chỉ số lạm phát cơ bản được tính thế nào?

Chỉ số lạm phát cơ bản thường được tính bằng cách sử dụng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index). CPI đo lường sự biến động của giá cả của một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Quá trình tính toán CPI thông thường bao gồm các bước sau:
    Lựa chọn một rổ hàng hóa và dịch vụ: Các chuyên gia kinh tế và thống kê chọn ra một rổ các mặt hàng tiêu dùng đại diện cho đa dạng các nhóm hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng thường xuyên mua, như thực phẩm, điện năng, nhà ở, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, v.v.
    Thu thập dữ liệu giá cả: Các thông tin về giá cả của các mặt hàng và dịch vụ trong rổ được thu thập thường xuyên từ các cửa hàng, thương nhân và tổ chức kinh doanh.
    Xác định trọng số: Mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong rổ được gán một trọng số tương ứng với mức đóng góp của nó vào việc tiêu dùng hàng tháng của người tiêu dùng. Những mặt hàng tiêu dùng quan trọng hơn sẽ có trọng số cao hơn.
    Tính toán chỉ số: CPI được tính bằng cách so sánh giá trị trung bình của rổ hàng hóa và dịch vụ ở một thời điểm xác định (thường là một năm cơ bản) với giá trị trung bình tương tự ở một điểm thời gian trước đó. Kết quả là một con số thể hiện sự thay đổi tỷ lệ phần trăm của giá cả trong một khoảng thời gian.
CPI là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ lạm phát và sự biến động của giá cả trong nền kinh tế. Sự tăng của CPI có thể chỉ ra mức độ tăng giá và lạm phát trong một quốc gia, từ đó ảnh hưởng đến quyết định chính sách kinh tế của chính phủ và ngân hàng trung ương.

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ được tính thế nào?

Có ba chỉ số quan trọng trong kinh tế là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ (USD) được tính như sau:

a. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường sự biến động của giá cả của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cố định trong thời gian nhất định. Quá trình tính toán CPI bao gồm:
    Lựa chọn rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện: Các mặt hàng và dịch vụ tiêu dùng đa dạng được chọn để đại diện cho việc tiêu dùng thông thường của người dân.
    Thu thập dữ liệu giá cả: Dữ liệu về giá cả của các mặt hàng và dịch vụ trong rổ được thu thập thường xuyên.
    Xác định trọng số: Mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong rổ được gán một trọng số tương ứng với đóng góp của nó vào việc tiêu dùng hàng tháng của người tiêu dùng.
    Tính toán chỉ số: CPI được tính bằng cách so sánh giá trị trung bình của rổ hàng hóa và dịch vụ ở một thời điểm xác định với giá trị trung bình tương tự ở một điểm thời gian trước đó.

b. Chỉ số giá vàng:

Chỉ số giá vàng thường được tính bằng cách lấy giá trị của vàng (bao gồm giá mua và giá bán) trên thị trường vàng trong một khoảng thời gian nhất định. Trong nền kinh tế toàn cầu, giá vàng thường được quy định bởi sự cung cấp và cầu cần vàng, tác động của yếu tố geopolitics, thị trường tài chính, và biến động của các loại tiền tệ khác.

c. Chỉ số giá Đô la Mỹ (USD):

Chỉ số giá Đô la Mỹ (USD) đo lường sức mạnh của đồng USD so với một rổ các đồng tiền quốc tế khác. Nó thường được tính bằng cách so sánh giá trị của USD với các đồng tiền chủ chốt như Euro, Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Canada, và Đô la Úc.
Cả ba chỉ số trên đều cung cấp thông tin quan trọng về tình hình kinh tế và tài chính, giúp đánh giá sự biến động của giá cả, tiền tệ và tiêu dùng trong nền kinh tế.

3. Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng CPI

Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thường được thực hiện thông qua một loạt các bước nhất định. Dưới đây là quá trình cơ bản để tính chỉ số giá tiêu dùng:
a. Lựa chọn rổ hàng hóa và dịch vụ:
    Các chuyên gia kinh tế và thống kê chọn ra một rổ các mặt hàng và dịch vụ mà người tiêu dùng thông thường tiêu dùng. Rổ này thường bao gồm thực phẩm, nhà ở, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, v.v.
b. Thu thập dữ liệu giá cả:
    Dữ liệu về giá cả của các mặt hàng và dịch vụ trong rổ được thu thập thường xuyên từ các cửa hàng, thương nhân và tổ chức kinh doanh.
c. Xác định trọng số:
    Mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong rổ được gán một trọng số tương ứng với mức đóng góp của nó vào việc tiêu dùng hàng tháng của người tiêu dùng. Những mặt hàng quan trọng hơn sẽ có trọng số cao hơn.
d. Tính toán chỉ số:
CPI thường được tính theo công thức sau:
    Giá trị của rổ hàng hóa và dịch vụ ở thời điểm hiện tại được tính dựa trên tổng chi phí tiêu dùng hiện tại.
    Giá trị của rổ hàng hóa và dịch vụ ở thời điểm cơ bản thường được chọn là một năm cụ thể (thí dụ, CPI cơ bản có thể được tính dựa trên giá trị trung bình của rổ hàng hóa và dịch vụ trong năm đầu tiên).
Kết quả là một con số thể hiện sự thay đổi tỷ lệ phần trăm của giá cả trong một khoảng thời gian so với một điểm thời gian cơ bản. CPI giúp đo lường sự tăng giảm của mức độ lạm phát và ảnh hưởng của nó đối với chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng.
Để hiểu rõ hơn về lạm phát mời bạn xem thêm một số nội dung sau:
-  Lạm Phát và Sự Mất Giá Trị Của Tiền Tệ
-  Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát là gì?
Bút toán chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá

4. Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2021-2022:

    Tháng 12/2021:
        Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam tăng khoảng 1,13% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lạm phát tương đối ổn định so với các năm trước đó.
    Nguyên nhân tăng lạm phát:
        Một số nguyên nhân gây tăng lạm phát trong thời kỳ này có thể bao gồm: sự tăng giá trong một số nhóm hàng hóa và dịch vụ như năng lượng, giá thực phẩm, vật liệu xây dựng, và một số yếu tố địa phương khác.
    Chính sách ứng phó:
        Chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được áp dụng để kiểm soát lạm phát, bao gồm việc điều chỉnh lãi suất, quản lý nguồn cung tiền tệ, và các biện pháp khác để ổn định giá cả.
    Dự đoán và triển vọng:
        Dự kiến, trong giai đoạn tiếp theo, các chính sách kiểm soát lạm phát cũng như điều chỉnh nguồn cung tiền tệ và biện pháp khác có thể tiếp tục được thực hiện để đảm bảo mức lạm phát được kiểm soát và ổn định.

 
dịch vụ báo cáo tài chính