Bài tập kế toán giá thành có lời giải, đáp án mới nhất 2024


Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của môi trường kinh doanh, việc nắm vững kế toán giá thành là quan trọng để doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả. Để hỗ trợ trong quá trình học tập và áp dụng kiến thức, chúng tôi mang đến cho bạn bài tập kế toán giá thành mới nhất năm 2024, kèm theo lời giải và đáp án chi tiết.
Bài tập này không chỉ cung cấp cơ hội cho bạn thực hành và áp dụng kiến thức đã học mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính giá thành sản phẩm, một yếu tố quyết định trong quản lý kinh doanh. Đáp án chi tiết sẽ giúp bạn kiểm tra và đánh giá kết quả của bản thân, đồng thời đảm bảo sự hiểu biết chính xác về các phương pháp kế toán giá thành được áp dụng.
Hãy bắt đầu hành trình khám phá và áp dụng kiến thức kế toán giá thành với bài tập và đáp án mới nhất năm 2024 của chúng tôi. Chúc bạn có những trải nghiệm học tập tích cực và hiệu quả!

Bài tập số 1

Công ty ABC sản xuất và bán sản phẩm X. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến chi phí của công ty trong một kỳ kế toán:
    Nguyên vật liệu tiêu hao: 10,000 đơn vị với tổng chi phí là 50,000 đơn vị tiền tệ.
    Nhân công sản xuất: 5,000 giờ lao động với chi phí là 100,000 đơn vị tiền tệ.
    Chi phí máy móc và thiết bị: 30,000 đơn vị tiền tệ.
    Chi phí quản lý sản xuất: 20,000 đơn vị tiền tệ.
Trong kỳ này, công ty ABC đã sản xuất và bán 8,000 sản phẩm X.
Yêu cầu:
    Tính giá thành sản phẩm X theo phương pháp đầy đủ (full costing).
    Tính giá thành sản phẩm X theo phương pháp biến đổi (variable costing).
Lời giải:
    Giá thành theo phương pháp đầy đủ:
    Giá thành = (Nguyên vật liệu + Nhân công sản xuất + Chi phí máy móc và thiết bị + Chi phí quản lý sản xuất) / Số lượng sản phẩm
    Giá thành = (50,000 + 100,000 + 30,000 + 20,000) / 8,000
    Giá thành = 200,000 / 8,000
    Giá thành = 25 đơn vị tiền tệ/sản phẩm.
    Giá thành theo phương pháp biến đổi:
    Giá thành = (Nguyên vật liệu + Nhân công sản xuất) / Số lượng sản phẩm
    Giá thành = (50,000 + 100,000) / 8,000
    Giá thành = 150,000 / 8,000
    Giá thành = 18.75 đơn vị tiền tệ/sản phẩm.
Lưu ý rằng, phương pháp đầy đủ bao gồm tất cả các chi phí sản xuất, trong khi phương pháp biến đổi chỉ tính các chi phí biến đổi như nguyên vật liệu và nhân công sản xuất.

Bài tập số 2

Trong tháng 6/2022, Công ty ABC ghi nhận các sự kiện kinh tế sau:
    Mua nguyên liệu A với số lượng 15.000 kg, giá 3.000 VND/kg.
    Tiến hành sản xuất, chi phí tiền lương cho công nhân là 8.000.000 VND.
    Trích các khoản lương như BHYT, BHXH, BHTN, KPCD:
        Tỷ lệ trích theo luật lao động là: BHXH (20%), BHYT (3%), BHTN (1%), KPCD (2%).
        Người lao động chịu 10,5%.
    Trả lương cho nhân viên sau khi đã trừ các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCD.
    Khấu hao tài sản cố định theo nhóm sản xuất là 25.000.000 VND.
    Bán sản phẩm X với giá bán chưa thuế 120.000.000 VND, thuế GTGT là 10%.
Yêu cầu:
    Định khoản và tính giá thành sản phẩm hoàn thành cho sản phẩm X.
Hướng dẫn:
    Mua nguyên liệu A:
        Hạch toán theo Thông tư 200:
            Nợ TK - 621: ?
            Có TK - 154: ?
    Tính lương cho cán bộ công nhân viên:
        Hạch toán theo Thông tư 200:
            Nợ TK - 627: ?
            Có TK - 334: ?
    Các khoản trích theo lương:
        Hạch toán theo Thông tư 200:
            Nợ TK - 627: ?
            Có TK – 3383 (BHXH): ?
            Có TK – 3384 (BHYT): ?
            Có TK – 3386 (BHTN): ?
            Nợ TK - 334 : ?
            Có TK – 3383 (BHXH): ?
            Có TK – 3384 (BHYT): ?
            Có TK – 3386 (BHTN): ?
    Hạch toán khi trả lương:
        Nếu trả bằng tiền mặt:
            Nợ TK – 334: ?
            Có TK - 111: ?
    Khấu hao tài sản cố định:
        Hạch toán theo Thông tư 200:
            Nợ TK – 641: ?
            Có TK - 214: ?
    Bán sản phẩm X:
        Hạch toán theo Thông tư 200 và 133:
            Nợ TK 112: ?
            Có 5112: ?
            Có TK 3331: ?
            Nợ TK 632: ?
            Có TK 155: ?
            Nợ TK – 635: ?
            Có TK 112: ?
Hãy thực hiện các định khoản và tính giá thành sản phẩm hoàn thành.

Bài tập số 3

 Công ty DEF sản xuất sản phẩm Y, tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp. Trong kỳ kế toán tháng 2/2023, có các giao dịch kinh tế sau:
    Ngày 01/02/2023: Khởi lập doanh nghiệp, mở tài khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (VietinBank) số tiền 150.000.000 đồng.
    Ngày 03/02/2023: Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10% là 400.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 7.000.000 đồng.
    Ngày 05/02/2023: Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, giá trị nguyên vật liệu xuất kho là 300.000.000 đồng.
    Ngày 08/02/2023: Sản xuất xong 150 sản phẩm, giá thành sản xuất mỗi sản phẩm là 2.800.000 đồng.
    Ngày 12/02/2023: Bán 100 sản phẩm cho khách hàng, giá bán mỗi sản phẩm là 3.500.000 đồng, chưa thu tiền.
    Ngày 15/02/2023: Nhận tiền bán hàng của khách hàng, số tiền thu được là 2.500.000.000 đồng.
Yêu cầu:
Tính giá thành sản phẩm Y theo phương pháp trực tiếp và lời giải chi tiết.
Lời giải:
    Chi phí trực tiếp:
        Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 300.000.000 đồng
        Chi phí nhân công trực tiếp: 0 (giả sử không có chi phí nhân công trực tiếp)
    Tổng chi phí trực tiếp:
        300.000.000
    Chi phí sản xuất chung:
        Chi phí tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng: 18.000.000 đồng
        Chi phí khấu hao TSCĐ: 25.000.000 đồng
        Chi phí bảo hiểm, bảo hành sản phẩm: 15.000.000 đồng
        Chi phí dụng cụ, vật liệu sản xuất: 3.000.000 đồng
    Tổng chi phí sản xuất chung:
        18.000.000 + 25.000.000 + 15.000.000 + 3.000.000 = 61.000.000 đồng
    Giá thành sản phẩm Y:
        300.000.000 + 61.000.000 = 361.000.000 đồng
    Giá thành mỗi sản phẩm Y:
        361.000.000 / 150 = 2.406.666,67 đồng/sản phẩm
Tóm lại, giá thành sản phẩm Y theo phương pháp trực tiếp là 2.406.666,67 đồng. Điều này bao gồm cả chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm.

Kết Luận
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc nắm vững kế toán giá thành là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh và bền vững. Bài viết đã cung cấp lời giải và đáp án mới nhất năm 2024 cho bài tập kế toán giá thành, là nguồn thông tin quý báu giúp độc giả nắm bắt những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực này.
Chúng ta đã cùng nhau đi sâu vào các khái niệm và phương pháp kế toán giá thành, từ đó hiểu rõ hơn về cách thức xác định giá thành sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời, lời giải và đáp án chi tiết đã được trình bày một cách rõ ràng, giúp người đọc nắm bắt được từng bước thực hiện.
Việc áp dụng những kiến thức và kỹ năng mà chúng ta đã học được từ bài tập sẽ là một lợi thế lớn cho doanh nghiệp và cá nhân trong việc quản lý tài chính. Đồng thời, sự cập nhật đáp án mới nhất đồng nghĩa với việc đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quy trình kế toán giá thành.
Cuối cùng, việc tiếp tục theo dõi và áp dụng những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực kế toán giá thành là quan trọng để không chỉ đáp ứng nhanh chóng với sự biến động của thị trường mà còn tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển bền vững. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp độc giả có cái nhìn tổng quan và sâu sắc về kế toán giá thành, từ đó hỗ trợ họ trong quá trình quản lý tài chính và đưa ra những quyết định chiến lược mạnh mẽ.
dịch vụ báo cáo tài chính