Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân 2022


Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân được dùng trong trường hợp các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp chi trả thu nhập đăng ký mã số thuế cá nhân trước khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân 2022

mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân

Cách lập giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

GIẤY ỦY QUYỀN
Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

 

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
Ông: Dương Thành Phương

Ngày sinh: 10/01/1990
Căn cước công dân số: 001097022721
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.                Cấp ngày: 10/01/2018.
Nơi đăng ký hộ khầu: Phố Thiện Tân, Phường Ninh Sơn, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện tại: Số 15 Ngõ 97 Đường Văn Cao, Phường Liễu Dai, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.

Nơi làm việc hiện nay: Nhân viên Kế toán tại Công ty TM và DV MTP


BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
Tên đơn vị: Công ty TM và DV MTP

Mã số thuế: 0106908666.
Địa chỉ trụ sở chính: M21 Mai Hương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

Đại diện pháp luật: Ông Lê Anh Đức                          Chức vụ: Giám đốc

 

Hai bên thống nhất về việc ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân cụ thể như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:
- Làm việc với Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng để làm thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho Ông Dương Thành Phương

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2021 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021.

 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.
2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên.
3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

 
                                                                                     Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2021

BÊN UỶ QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

 


 
 

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

 

Tải mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân 2022: Tại đây

Sau khi hoàn thành mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân thì sẽ tiến hành đăng ký MST cá nhân tại: Cách đăng ký mã số thuế cá nhân 

dịch vụ báo cáo tài chính