Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải


Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải dành cho các bạn sinh viên đang ôn luyện về môn học thuế xuất khẩu, nhập khẩu có đầy đủ cả 4 dạng từ dạng bài tập tính thuế xuất nhập khẩu cho tới bài tập tình huống hỏi đáp, trắc nghiệm giải thích

bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải

Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải 

Dạng 1: Bài tập tính thuế xuất nhập khẩu có đáp án

Bài 1: Công ty kinh doanh rượu trong tháng tính thuế có tài liệu sau:

- Trực tiếp xuất khẩu 20.000 chai Vodka, giá bán tại cửa khẩu xuất là 150.000 đồng/chai.

- Nhập khẩu 2.000 chai rượu ngoại, giá tính thuế nhập khẩu được xác định là 10 USD/chai. Chi phí vận chuyển từ cảng nhập về đến kho của doanh nghiệp trả cho toàn bộ lô hàng là 10.000.000 đồng.

Yêu cầu: Xác định xuất khẩu, nhập khẩu doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan hải quan trong kỳ tính thuế trên. Biết rằng: Thuế suất thuế xuất khẩu rượu là 1%. Thuế suất thuế nhập khẩu rượu: 80%. Tỷ giá ngoại tệ 1 USD – 22.000 VNĐ.

Đán án

Thuế xuất khẩu: 20.000 × 150.000 × 1% = 30.000.000 đồng.

Thuế nhập khẩu: 2.000 × 10 × 22.000 × 80% = 352.000.000 đồng.

 

Bài 2: Công ty kinh doanh xuất, nhập khẩu An Phú trong tháng tính thuế năm 2017 có tài liệu sau:

Nhập khẩu 2 chiếc xe ô tô Toyota đã qua sử dụng từ Nhật Bản đời 2015 loại 7 chỗ ngồi, có dung tích của xy lanh là 2.000 cm3. Giá mua trên hợp đồng ngoại thương là 40.000 USD; chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế từ cảng xuất về đến cảng Hải Phòng là 3.000 USD.

Nhập khẩu một lô thiết bị dùng làm tài sản cố định để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp. Trị giá của lô thiết bị tại thời điểm nhập khẩu được xác định là 10.000 USD.

Yêu cầu: Xác định thuế nhập khẩu công ty phải nộp biết tỷ giá ngoại tệ tính thuế 1 USD =

22.000 VNĐ. Thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi có dung tích xy lanh 2.000 cm3 hiện hành là 7.000 USD/chiếc.

Đáp án:

Thuế nhập khẩu của ô tô cũ là: 2 × 7.000 × 22.000 = 308 triệu đồng.

Thiết bị dùng làm tài sản cố định để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng số thuế nhập khẩu phải nộp: 308 triệu đồng.

 

Bài 3: Công ty kinh doanh xuất, nhập khẩu An Khánh trong tháng tính thuế có tài liệu sau:

- Xuất khẩu 5 tấn hạt điều với giá bán tại cửa khẩu xuất là 2.000 USD/tấn.

- Nhập khẩu lô hàng tiêu dùng để viện trợ nhân đạo, giá tính thuế nhập khẩu là 20.000 USD.

Yêu cầu: Xác định thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp biết thuế suất thuế xuất khẩu hạt  điều là 5%. Thuế suất thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng là 20%. Tỷ giá ngoại tệ tính thuế 1 USD =22.000 VNĐ.

Đáp án

Thuế xuất khẩu phải nộp: 5 × 2.000 × 22.000 × 5% = 11 triệu đồng.

 Lô hàng tiêu dùng nhập khẩu để viện trợ nhân đạo nên không chịu thuế nhập khẩu. Tổng số thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp là 11 triệu đồng.

 

Bài 4: Công ty thương mại xuất nhập khẩu Bảo Khánh trong tháng tính thuế nhập khẩu một lô hàng tiêu dùng, giá FOB là 30.000 USD. Chi phí vận tải bảo hiểm quốc tế cho toàn bộ lô hàng là 5.000 USD. Chi phí vận chuyển từ cảng nhập về đến kho của doanh nghiệp là 10.000.000 đồng. Tỷ giá ngoại tệ tính thuế 1 USD = 22.000 VNĐ, Thuế suất thuế nhập khẩu của hàng tiêu dùng là 20%. Hàng nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch. Xác định thuế nhập khẩu phải nộp.

Đáp án:

Thuế nhập khẩu phải nộp: (30.000 + 5.000) × 22.000 × 20% = 154 triệu đồng.

 

Bài 5: Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Cường trong tháng tính thuế có tài liệu sau:

Bán cho doanh nghiệp M trong khu chế xuất 12.000 sản phẩm X, giá tại cửa khẩu xuất của một đơn vị sản phẩm là 4 USD.

Nhập khẩu 300 sản phẩm Y, trị giá lô hàng trên hợp đồng ngoại thương và các hóa đơn, chứng từ tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam là 25.000 USD.

Yêu cầu: Xác định thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp biết: Thuế suất thuế xuất khẩu sản phẩm × là 5%. Thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm Y là 30%; Tỷ giá ngoại tệ tính thuế 1 USD = 21.500 VNĐ.

Đáp án:

Thuế xuất khẩu: 12.000 × 4 × 21.500 × 5% = 5,16 triệu đồng.

Thuế nhập khẩu: 25.000 × 21.500 × 30% = 161,25 triệu đồng.

 

Dạng 2: Bài tập trắc nghiệm thuế xuất nhập khẩu

1. Hàng hóa nào sau đây chịu thuế nhập khẩu?

A. Hàng từ khu chế xuất bán vào thị trường nội địa.

B. Hàng từ khu chế xuất này bán sang khu chế xuất khác.

C. Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào kho bảo thuế.

D. Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất.

 

2. Hàng hóa nào sau đây thuộc diện không chịu thuế xuất, nhập khẩu?

A. Hàng từ khu chế xuất bán vào thị trường nội địa.

B. Hàng nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu.

C. Hàng chuyển khẩu.

D. Hàng tạm nhập, tái xuất để dự hội chợ triển lãm.

Đáp án:

1. Đáp án đúng là: A. Hàng từ khu chế xuất bán vào thị trường nội địa.

2. Đáp án đúng là: C. Hàng chuyển khẩu.

 

Dạng 3: Bài tập tình huống thuế xuất nhập khẩu hói đáp đúng/sai

1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu chỉ đánh vào hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu.

2. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ theo các quy định và thông lệ quốc tế về phân loại mã hàng hóa và giá tính thuế nhập khẩu.

3. Thuế suất thuế nhập khẩu được quy định và có tính ổn định lâu dài.

4. Hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu là đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

5. Mức thuế suất thuế nhập khẩu có xu hướng cắt giảm trong bối cảnh hội nhập.

Đáp án

1. Đáp án đúng là: Đúng.

Vì: Hàng hóa xuất khẩu thực sự là hàng hóa được sản xuất trong nước và tiêu dùng ở nước ngoài. Hàng hóa nhập khẩu thực sự là hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và tiêu dùng ở thị trường nội địa.

2. Đáp án đúng là: Đúng.

Vì: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, các quốc gia cần tuân thủ các quy định chung liên quan đến hoạt động ngoại thương. Trong đó, đánh thuế bao nhiêu vào hàng hóa nào có liên quan chặt chẽ đến việc phân loại hàng hóa và xác định trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu.

3. Đáp án đúng là: Sai.

Vì: Tùy theo sự biến động của thị trường trong nước và quốc tế, thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và điều kiện kinh tế - xã hội trong nước và thế giới trong từng thời kỳ.

4. Đáp án đúng là: Sai.

Vì: Hàng quá cảnh và  chuyển khẩu không thực sự nhập khẩu và tiêu  dùng ở thị trường     nội địa.

5. Đáp án đúng là: Đúng.

Vì: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các nước có xu hướng xóa bỏ dần hàng rào thuế quan để tăng cường sự trao đổi thương mại giữa các quốc gia. Vì vậy, thuế suất thuế nhập khẩu có xu hướng giảm.

 

Dạng 4: Bài tập trả lời câu hỏi tự luận thuế xuất nhập khẩu

1. Nêu khái niệm, đặc điểm và lý do đánh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Nêu khái quát đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế xuất, nhập khẩu.

3. Nêu các trường hợp được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu và lý giải tại sao các trường hợp đó lại được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Trình bày các căn cứ tính thuế xuất khẩu nhập khẩu.

5. Nội dung cơ bản của phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu? Điều kiện áp dụng?

6. Nêu các loại thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Trong trường hợp nào thì hàng nhập khẩu phải áp dụng thuế tuyệt đối?

7. Các trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu ?

Đáp án

Trả lời Câu 4,5,6 xem tại: Cách tính thuế xuất nhập khẩu

Trả lời câu 1 xem tại: Thuế xuất nhập khẩu là gì

Trả lời câu 2 xem tại: Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu

Trả lời câu 3 xem tại: Các trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu

Trả lời câu 7 xem tại: Các trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu

 

Lưu ý khi giải bài tập thuế xuất nhập khẩu:

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế chỉ phát sinh khi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu,  nhập khẩu. Khi làm bài tập thuế xuất nhập khẩu cần chú ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, chủ thể nộp thuế là các tổ chức cá nhân trực tiếp xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu   thuế và các tổ chức cá nhân nhận ủy thác xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

Thứ hai, xuất khẩu, nhập khẩu không chỉ bao gồm trường hợp đưa hàng ra và vào lãnh thổ  quốc gia mà còn có các trường hợp giao nhận hàng trong lãnh thổ quốc gia;

Thứ ba, trong nhiều trường hợp hàng hóa xuất, nhập khẩu là đối tượng không chịu thuế;

Thứ tư, việc tính thuế xuất, nhập khẩu quan trọng là xác định các cơ sở tính thuế như trị giá  tính thuế, số lượng, thuế suất và tỷ giá hối đoái;

Thứ năm, việc truy thu thuế được áp dụng khi hàng nhập khẩu trước đây là đối tượng không  chịu thuế nay chuyển đổi mục đích sử dụng có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà Nước.

Bạn cần ôn lại về thuế xuất nhập khẩu, muốn tự thực hành làm báo cáo tài chính của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu có thể tham khảo tại: Học kế toán online 1 kèm 1 - Kế toán ttrưởng có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu trực tiếp cầm tay chỉ việc

dịch vụ báo cáo tài chính